02 363 12 11

Logopedie

Onze dienst logopedie richt zich op het screenen, het diagnosticeren en/of revalideren van communicatie- en slikproblemen bij de gehospitaliseerde patiënten op aanvraag van de behandelende arts. Onder communicatie verstaan we alles wat te maken heeft met het begrip en de productie van gesproken en geschreven taal, alsook de ondersteunde communicatie. Bij slikproblemen geven we advies over voedingsinname, gaande van consistentieaanpassing tot het aanleren van slikmanoeuvres. 

De logopedist kan worden gevraagd bij verschillende problematieken bijvoorbeeld na een hersenbloeding, bij een degeneratieve aandoening zoals de Ziekte van Parkinson of bij oncologische problemen enzovoort.

Naast het onderzoeken en behandelen van de patiënt, op vraag van de behandelende arts, wordt elke patiënt die terecht komt op de geriatrische afdeling gescreend op eventuele slikproblemen.

We leggen de focus op de individuele therapie met de patiënt. We hanteren hiervoor evidenced-based methodes. Naast de behandeling en het advies aan de patiënt begeleiden we eveneens de familie en de omgeving. Dit hele therapeutische proces gebeurt steeds in multidisciplinair overleg. 

Wanneer een patiënt logopedie nodig heeft, is deze kost voor de volgende afdelingen vervat in de ligprijs: G = dienst geriatrie, Sp = revalidatie, PAAZ = psychiatrische afdeling. Op de andere diensten wordt er gewerkt via de ‘nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen’.

In ons ziekenhuis kan u eveneens terecht voor ambulante consultatie bij de logopedist(e).

Datum laatste aanpassing: 31.01.2023 - Communicatiedienst i.s.m. Paramedisch zorgcoördinator