02 363 12 11

Resectiestukken

Ook grote resectiestukken, afgenomen via heelkundige ingrepen, kunnen worden onderzocht. Daarbij gebeurt eerst een macroscopie of onderzoek met het blote oog, waarbij de juiste afmetingen en onderlinge relatie van de aanwezige ziekteprocessen wordt vastgesteld en beschreven, waarna representatieve prelevementen worden genomen voor microscopisch onderzoek. Bij tumoren staan hier de uitgebreidheid van de tumor en de uitbreidingswijzen naar lymfeklierstations en eventueel andere uitzaaiingen op de voorgrond, omdat deze van belang zijn voor het te verwachten verder verloop van het ziekteproces en voor eventuele aanvullende behandeling. Ook wordt nagegaan of de tumor volledig werd verwijderd.