02 363 12 11

Moleculair biologisch onderzoek

Het opsporen van bepaalde afwijkingen in het genoom van de tumor, waardoor deze tumor beter beantwoordt aan en in aanmerking komt voor bepaalde medicaties. Deze moleculaire biologie gebeurt niet in het labo zelf, maar wordt uitgegeven aan universitaire labo’s, maar de voorafgaande immuunhistochemische evaluatie van de mogelijkheid van aanwezigheid van deze genetische afwijking gebeurt in het labo zelf, zodat slechts op een selectie van de stalen de dure moleculaire biologie moet worden toegepast.