02 363 12 11

Laboratorium Pathologische-Ontleedkunde

Het betreft hier een laboratorium, dat zich toelegt op het onderzoek van weefsels en cellen en waarmee je als patiënt nooit rechtstreeks in contact komt. Voor het AZ Sint-Maria voert het Labo CMP de pathologische onderzoeken uit. 

Pathologische-anatomie onderzoeken

Artsen

Volgende artsen en anatomo-pathologen van het labo CMP voeren de onderzoeken uit: 

  • Dr. Dehou Marie-Françoise 
  • Dr. Vandenhove Jos
  • Dr. Vande Walle Hilde
  • Dr. Wilgenhof Kaat
  • Dr. Djedaïmi Hassina

Wekelijks worden de tumorpatiënten ook besproken op een MOC (= multidisciplinair oncologisch consult) waar zowel de betreffende orgaanspecialisten, de oncoloog of tumorspecialist en de patholoog-anatoom aanwezig zijn. Ook de huisartsen van de besproken patiënten zijn welkom op deze bespreking, daar zij aanvullende informatie kunnen leveren over de thuissituatie en de haalbaarheid van een behandeling en optimaal dienen ingelicht te zijn over te verwachten resultaten en nevenwerkingen van de geplande behandelingen.

De resultaten van het anatomo-pathologisch onderzoek worden aan de aanvragende arts gerapporteerd. De arts deelt deze, ingekaderd in een juiste klinische diagnose met de daarbij horende behandelingsstrategie, aan de patiënt mee.

Raadpleeg hier de labogids - Handleiding voor Staalafname.