02 363 12 11

Pre- en postnatale kinesitherapie

fysio (6)

Prenatale kinesitherapie omvat uitleg en informatie verstrekken over het opvangen van weeën (ademhalingstechnieken en houdingsadvies), bekkenbodem en preventie van bekkenpijn. 

Postnatale kinesitherapie kan worden opgestart 6 à 8 weken na de bevalling en omvat in de eerste plaats bekkenbodemtherapie met biofeedbacktraining, om problemen binnen het kleine bekken (bvb urineverlies)  te behandelen of als vorm van preventie. Nadien wordt een combinatie van bekkenbodem, buik- en rugspieroefeningen aangeboden.

Datum laatste aanpassing: 22.02.2021 - Communicatiedienst i.s.m. Dienst Kinesitherapie en Ergotherapie