02 363 12 11

Kinderpsychologie

Een psychologische begeleiding start vanuit een bezorgdheid over het functioneren en welbevinden van een kind en een gezinssysteem. Door middel van gesprekken, spel, opdrachten en projectief materiaal wordt een veilige relatie opgebouwd tussen psycholoog en het kind/gezin.

Ambulante psychologische hulpverlening voor kinderen en jongeren

Psychologische begeleiding is gericht op het aanpakken van psychische klachten en de onderliggende oorzaken van die klachten. Samen onderzoeken we welke klachten je ervaart, hoe langdurig en ernstig die klachten zijn, vanwaar deze komen en in stand worden gehouden en wat je kan doen om deze klachten te verminderen.

De zorg die wordt aangeboden is ambulant. Dat betekent dat kinderen op afspraak komen en ze hun woon- en leefsituatie behouden. Afhankelijk van de vraag en situatie kan de behandeling individueel of samen met de ouder(s) zijn. 

Aanmelden

Je huisarts of een andere professionele hulpverlener kan je doorverwijzen naar onze psychologen. Je kan ook zelf contact opnemen met een van onze psychologen om een ambulante begeleiding op te starten. Onze ambulante psychologische hulpverlening richt zich tot de volgende doelgroepen:

  • Kleuters, kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.
  • Aanstaande ouders (begeleiding tijdens de perinatale periode).
  • Ouders met vragen/moeilijkheden rond de ontwikkeling van het kind.

Bezorg ons alle informatie via een van de onderstaande intake-formulieren

en mail dit naar ouder_kindpsycholoog@sintmaria.be

Gesprekken voor kinderen kunnen zowel binnen als buiten de schooluren plaatsvinden. Wij voorzien indien nodig een afwezigheidsattest voor school.

Tarieven

Binnen welbepaalde zorgtrajecten (bv. een opname op pediatrie) is de ondersteuning van een psycholoog kosteloos. Je wordt steeds vooraf geïnformeerd door de arts of zorgmedewerker mochten er kosten verbonden zijn aan de psychologische ondersteuning.

Bij ambulante consultaties gebeurt de verrekening via facturatie die later wordt opgestuurd.