02 363 12 11

Dialyse

  • Hemodialyse (hemo = bloed): het bloed wordt via een naald of een slangetje buiten het lichaam gepompt en gezuiverd door een kunstnier die verbonden is aan een dialysemachine. Vervolgens wordt het gezuiverde bloed terug in het lichaam gebracht. Deze behandeling gebeurt 3 keer per week, gedurende 4 uren, in het dialysecentrum van onze dienst.

  • Peritoneale dialyse (peritoneum = buikvlies): het bloed wordt via een permanent slangetje met dialysevloeistof in de buikholte gezuiverd. Deze behandeling gebeurt dagelijks, en kan thuis uitgevoerd worden, zowel overdag als ‘s nachts. Ons dialysecentrum beschikt over een eigen peritoneale dialyse-eenheid.

Wie een dialysebehandeling volgt zal dus meermaals per week het ziekenhuis moeten bezoeken, meestal gedurende enkele jaren. Precies daarom stellen onze medewerkers alles in het werk om een huiselijke sfeer te verzorgen in het centrum. Elke patiënt beschikt tijdens de dialyse over zijn eigen televisie, radio, koptelefoon, internettoegang en telefoon.