02 363 12 11

Hematologie

Hematologie is een onderdeel van de interne geneeskunde die zich richt op afwijkingen van het bloed. Deze dienst houdt zich bezig met de diagnose en behandelingen van de bloedcellen, de bloedvormende organen zoals het beenmerg en de afweersystemen zoals de lymfeklieren.

Er bestaan zowel goedaardige als kwaadaardige hematologische aandoeningen zoals acute leukemie, chronische leukemie, de ziekte van Kahler, myeloproliferatieve aandoeningen of myelodysplastich syndroom (als gevolg van afwijkingen en stoornissen in het beenmerg), …

De symptomen en klachten van hematologische aandoeningen variëren per patiënt. Zo is het mogelijk dat sommige patiënten helemaal geen symptomen vertonen en een hematologische aandoening toevallig wordt vastgesteld. Enkele mogelijke alarmsignalen zijn extreme vermoeidheid, kortademigheid, duizeligheid, nachtelijk zweten, aanhoudende jeuk, onverklaard gewichtsverlies, onderhuidse of inwendige bloedingen en botpijn.

Contacteer ons

Klik rechts op één van onze artsen voor

  • een overzicht van de consultatiemogelijkheden
  • een concrete afspraak
  • alle contactgegevens
  • bijkomende informatie