02 363 12 11

Zwangerschap

Prenatale screening en onderzoeken

Echografie

Met een echografie kan de gynaecoloog de ontwikkeling van de baby opvolgen. Een echo is de meest voorkomende manier om een zwangerschap op te volgen. De ligging en groei van de foetus en de hoeveelheid vruchtwater worden beoordeeld. Een normale echografie is geen garantie dat alles vlekkeloos zal verlopen. Uiteraard kan een gynaecoloog met een echografisch onderzoek niet alle afwijkingen opsporen. Sommige aandoeningen zijn niet zichtbaar met een echografie of zijn te onopvallend, of ze uiten zich pas na de geboorte.

NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test)

Het is mogelijk om voor de geboorte, via een bloedtest bij de moeder, te achterhalen of er een verhoogde kans bestaat dat uw baby een chromosomaal probleem heeft. Downsyndroom (ook trisomie 21 genoemd) is de meest voorkomende chromosomale afwijking. Ook twee andere zeldzamere chromosomale afwijkingen worden onderzocht met de NIPT: het patausyndroom (trisomie 18) en edwardssyndroom (trisomie 13). Ook het geslacht van de baby wordt bepaald.

De bloedafname kan ten vroegste op 12 weken uitgevoerd worden tijdens de consultatie bij uw gynaecoloog, omdat er pas vanaf dan voldoende DNA van de baby aanwezig is in het bloed van de moeder.

De NIPT is een veilige bloedtest met geen risico voor de moeder of de baby. De NIPT is 99% betrouwbaar voor het downsyndroom (trisomie 21). Het blijft echter een screening (geen diagnostische test) waardoor er steeds een kleine kans bestaat dat de test vals positief is. Dit wil zeggen dat de test aangeeft dat er een afwijking is, terwijl dat niet het geval is. Daarom wordt een afwijkend resultaat altijd gevolgd door een bijkomende test. Dit kan een gespecialiseerde echo zijn of een diagnostische test (zoals een vlokkentest of vruchtwaterpunctie).

Het uitvoeren van een NIPT is geen verplichting. U beslist of u de test al dan niet laat uitvoeren. U kan altijd terecht bij uw gynaecoloog voor meer informatie. De NIPT wordt volledig terugbetaald.

Suikertest

Alle zwangeren worden systematisch gescreend op zwangerschapsdiabetes. Deze test kan uitgevoerd worden bij de huisarts of bij de vroedvrouwconsultatie, tussen een zwangerschapsduur van 24 en 28 weken.

De glucose challenge test (suikertest) kan op elk moment van de dag gebeuren. U hoeft niet nuchter te zijn. Voor de test moet u een flesje drinken met een oplossing van 50 g suiker. Eén uur na het drinken van deze oplossing wordt er een bloedname uitgevoerd. Als dit een verhoogde suikerwaarde geeft, zal er ook een orale glucosetolerantietest (OGTT) worden uitgevoerd bij de vroedvrouwconsultatie.

De OGTT (uitgebreide suikertest) wordt nuchter uitgevoerd. Voor deze test drinkt u een flesje met een oplossing van 100 g suiker . Vóór het drinken van deze suikeroplossing en 1 uur, 2 uur en 3 uur na het drinken ervan wordt een bloedname gedaan. Aan de hand het suikergehalte in uw bloed wordt er bepaald of er zwangerschapsdiabetes aanwezig is en welke de te nemen maatregelen zijn.

Op de website www.zoetzwanger.be vindt u alle info rond screening en het verloop van zwangerschapsdiabetes.

Andere screening:

GBS-screening

Alle zwangere vrouwen worden tussen 35 en 37 weken gescreend naar streptococcen. Dat is een onschuldige kiem in de vagina die uw baby kan infecteren bij de bevalling. Deze screening gebeurt door het afnemen van een vaginale wisser. Het screenen naar streptococcen speelt een belangrijke rol in de preventie van vroege neonatale infectie. Als die kiem aanwezig is, wordt er preventief antibiotica toegediend tijdens de arbeid.

Foetale monitoring

Wanneer u op raadpleging komt bij de vroedvrouw of wanneer u naar de verloskamer komt, krijgt u een uitwendige monitor aangelegd. Hiermee registreren we de hartslag van de baby en de aanwezigheid van contracties, zo krijgen we inzicht in de conditie van uw baby.

Datum laatste aanpassing: 12.02.2021 - Communicatiedienst i.s.m. Medisch diensthoofd Gynaecologie