02 363 12 11

Praktische gegevens

Plaats, datum en uur van deze informatiereeksen

Bijkomende informatie

Voor meerdere inlichingen of een extra woordje uitleg kan je terecht bij hoofdvroedvrouw van de dienst materniteit, Greet Denayer.

Inschrijven

Om organisatorische redenen vragen wij je om vooraf in te schrijven via de activiteitenkalender op deze website.