02 363 12 11

Interne liaison

Opvolging van 75-plussers met een positief GRP profiel die tijdens hun ziekenhuisopname op acute niet-Geriatrische diensten verbijven.

Deze opvolging gebeurt door een multidisciplinair team onder leiding van de geriaters.

Bestanden