02 363 12 11

Praktische gegevens

Plaats, datum en uur van deze informatiereeksen

Rekening houdend met de coronamaatregelen, gaan de infosessies momenteel enkel online door via webinars.

Van zodra de situaitie het opnieuw toelaat zullen de informatieavonden opnieuw gaan in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria, Ziekenhuislaan 100 te 1500 Halle telkens van 19u00 tot ongeveer 21u30 in de aula op de benedenverdieping van het ziekenhuis (-1).

Alle concrete data vind je in de folders via deze link.

Bijkomende informatie

Voor meerdere inlichingen of een extra woordje uitleg kan je terecht bij hoofdvroedvrouw van de dienst materniteit, Greet Denayer.
Zij is bereikbaar op het nummer 02 363 65 34 of via e-mail naar g.denayer@sintmaria.be.

Inschrijven

Om organisatorische redenen vragen wij je om vooraf in te schrijven via de activiteitenkalender op deze website.

Bestanden