02 363 12 11

Terugbetaling

Voortraject (voorheen diabetespas)

Voor alle personen met diabetes type 2 vanaf diagnose, die nog niet met insuline of andere injecties worden behandeld.

Jaarlijks electronisch aan te vragen door de huisarts die je Globaal Medisch Dossier (GMD) beheert.

Gedeeltelijke tussenkomst voor diëtiek (2x 30min) en podologie (2x 45min indien je een verhoogd voetrisico hebt) mits voorschrift met vermelding van ‘voortraject’.

Extra begeleiding (4 educatiesessies) indien je voldoet aan:

 • Leeftijd 15-69 jaar  
 • Obesitas (BMI>30) en/of te hoge bloeddruk
 • Educatie door educator, diëtist, apotheker, kiné of thuisverpleegkundige mits voorschrift van de huisarts volledig terugbetaald   

Zorgtraject diabetes type 2

Voor diabetespatiënten type 2 die worden behandeld met een inspuitbare diabetesmedicatie (incretinmimeticum of 1 tot 2 insuline-injecties/dag).

Het kan ook worden opgestart als de behandeling met pilletjes onvoldoende is en een inspuiting wordt overwogen.

Voorwaarden:

 • Ondertekenen van zorgtrajectcontract door huisarts, endocrinoloog en patiënt
 • Verplicht GMD
 • Verplicht consult bij huisarts (2/jaar) en bij endocrinoloog (1/jaar)

Gedeeltelijke tussenkomst voor podologie (2x 45min) en diëtiek (2x 30min) mits voorschrift huisarts met vermelding ‘zorgtraject of ZTD’.

Start educatie + verdere opvolging en afleveringsattest zelfzorgmateriaal (bij inspuitingen) via diabeteseducator mits voorschrift van de huisarts.

Meer info over zorgtraject.

Diabetesconventie

Voor alle diabetespatiënten die minstens drie keer per dag spuiten, zwangerschapsdiabetes en andere specifieke situaties.

Voorwaarden:

 • Ondertekenen van overeenkomst tussen de patiënt, het ziekenhuis en de mutualiteit. Jaarlijks te vernieuwen
 • Verplicht GMD
 • Verplicht consult bij endocrinoloog (min1/jaar), bij educator en/of diëtist (min 2/jaar)
 • Nazicht ogen, voeten, nierfunctie en bloedwaarden
 • Regelmatig opvolgen van glycemiewaarden

Er zijn maxima vastgelegd voor het zelfzorgmateriaal dat via het ziekenhuis ter beschikking wordt gesteld. Het materiaal dat u krijgt, is in functie van de behandeling.

 • Groep A: voor type 1 en sommige andere vormen van diabetes.
 • Groep B: voor type 2 met complexe insulinetherapie, na orgaantransplantatie, zwangerschapsdiabetes, nierdialyse.
 • Groep C: voor type 2 met 1 of 2 injecties die tijdelijk in conventie zitten, zwangerschapsdiabetes zonder insulinebehandeling of mensen met andere vormen van diabetes.

Datum laatste aanpassing: 02.04.2021 - Communicatiedienst i.s.m. Dienst Endocrinologie