02 363 12 11

Raadplegingen

Wat brengt u mee op de diabetesraadpleging?

 • Verwijsbrief van de huisarts
 • Identiteitskaart en rijbewijs
 • Medicatielijst (of breng de verpakkingsdoosjes van uw geneesmiddelen mee)
 • Resultaten van recente labo-of andere onderzoeken
 • Bloedglucosemeter, insulinepen(nen)
 • Voedingsschema/dieetlijst
 • Diabetesdagboekje met bloedglucosewaarden
 • Jaarlijks verslag van de oogarts

Wat doen we op de diabetesraadpleging?

U wordt een aantal keer per jaar op de raadpleging verwacht om uw diabetes goed te kunnen opvolgen. Het diabetesteam begeleidt u tijdens deze raadpleging en controleert een aantal zaken waaronder:                           

 • Bloeddruk
 • Gewicht en buikomtrek
 • Evalueren van de gemeten bloedsuikerwaarden
 • Controle van de injectieplaatsen
 • Voetcontrole
 • Een jaarlijkse controle bij de tandarts is ook aan te raden

 Wat brengt u mee op de raadpleging endocrinologie?

 • Verwijsbrief van de huisarts
 • Identiteitskaart
 • Medicatielijst (of breng de verpakkingsdoosjes van uw geneesmiddelen mee)
 • Resultaten van recente labo- of andere onderzoeken