02 363 12 11

Complicaties van diabetes

Acute complicaties

Er kunnen bij diabetes 2 soorten acute complicaties voorkomen. Dit zijn de complicaties die meteen voelbaar/zichtbaar zijn. We onderscheiden:

  • Hypoglycemie: wordt gekenmerkt door een te lage bloedglucosespiegel (<70mg/dl). 
  • Hyperglycemie: wordt gekenmerkt door een te hoge bloedglucosespiegel (>200mg/dl).

Chronische complicaties

Een slechte diabetesregeling verhoogt het risico op het ontwikkelen van complicaties op langere termijn. We onderscheiden een aantal chronische complicaties:

  • Retinopathie: afwijkingen ter hoogte van de ogen ten gevolge van diabetes. Hierdoor ontstaat er een slechter zicht. De klachten ontstaan bij patiënten die al langere tijd diabetes hebben. Er wordt elk jaar een preventieve screening voorzien.

  • Neuropathie: aantasting van de zenuwen (handen, voeten, organen, …), waardoor zij minder goed werken. Symptomen kunnen zijn: tintelingen, branderig gevoel, pijn of krampen in de ledematen, vertraagde maaglediging.

  • Diabetische voet: ontstaat door zenuwschade (neuropathie) in combinatie met verminderde doorbloeding en verminderde weerstand. De bloedvaatjes in de voeten raken beschadigd waardoor er sneller voetwonden ontstaan en deze  vaak niet opgemerkt worden (ten gevolge van de neuropathie). Dit kan zorgen voor ontsteking van de voetwonden.

  • Nefropathie: aantasting van de bloedvaatjes in de nieren waardoor de werking van de nieren verminderd. Een jaarlijks urine-onderzoek (micro-albuminurie) is noodzakelijk.

  • Hart- en vaatziekten: verhoogde kans op aderverkalking. Verhoogde bloeddruk, verhoogde cholesterol en een slecht geregelde diabetes hebben een negatieve invloed.

Datum laatste aanpassing: 02.04.2021 - Communicatiedienst i.s.m. Dienst Endocrinologie