02 363 12 11

Anesthesie

Het woord anesthesie wil zeggen dat men niets voelt’ van een diagnostische of therapeutische ingreep. Anesthesie is echter veel meer dan het ongevoelig maken van patiënten. De anesthesist zorgt ervoor dat u - hoe zwak u ook bent en hoe langdurig of ingrijpend de operatie ook is - deze ingreep op een zo veilig mogelijke manier kan doorstaan en genezen.

Contacteer ons

Klik rechts op één van onze artsen voor

  • een overzicht van de consultatiemogelijkheden
  • een concrete afspraak
  • alle contactgegevens
  • bijkomende informatie

pdf  Informatiefolders voor patiënten

pdf  Anesthesie voor esthetische heelkunde

pdf  Informed consent locoregionale anestehesie - Geïnformeerde toestemming
       --> !! Aandachtig te lezen vóór uw geplande opname !!

Informatie voor artsen

pdf   Richtlijn voor tromboseprofylaxie ter preventie van DVT en longembolen 2017
pdf   Peri-operatieve overbruggingstherapie bij Vitamine K Antagonisten (VKA)
           of Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOACs) 2016 of Antiaggregantia

Datum laatste aanpassing: 27.05.2022 - Communicatiedienst i.s.m. Dienst Anesthesie