02 363 12 11

Anesthesie

Anesthesie is het proces om de waarneming van pijn en andere negatieve gevoelens te blokkeren. Dit stelt patiënten in staat om chirurgische en andere pijnlijke procedures te ondergaan zonder dat hen verdere schade wordt aangedaan. 

Er zijn verscheidene vormen van anesthesie:

  • algehele anesthesie of narcose met dampvormige anesthetica of intraveneuze anesthetica
  • regionale anesthesie — met verlies van gevoel en vaak beweging in een groter gebied van het lichaam, zoals een arm, been of het onderlichaam, door selectieve blokkade van delen van het ruggenmerg of de zenuwbundels die het “gebied” innerveren, dat wil zeggen, de zenuwen die voor de gewaarwording van pijn in de betreffende lichaamsregio instaan, blokkeren
  • lokale anesthesie — met verlies van gevoel in een klein deel van het lichaam door plaatselijke toediening van een lokaal anestheticum zoals bij het hechten van een wondje of het trekken van een kies


pdf  Informatiefolders voor patiënten


pdf  Anesthesie voor esthetische heelkunde

pdf  Informed consent locoregionale anestehesie - Geïnformeerde toestemming
       --> !! Aandachtig te lezen vóór uw geplande opname !!

Informatie voor artsen

pdf   Richtlijn voor tromboseprofylaxie ter preventie van DVT en longembolen 2017
pdf   Peri-operatieve overbruggingstherapie bij Vitamine K Antagonisten (VKA)
           of Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOACs) 2016 of Antiaggregantia

Datum laatste aanpassing: 12.02.2021 - Communicatiedienst i.s.m. Dienst Anesthesie