02 363 12 11

Start van het obesitaszorgpad

Huisarts

Als vermageren d.m.v. een dieet en beweging niet meer lukt dan kan een chirurgische ingreep een oplossing bieden. Uw huisarts is de eerste persoon die u hierbij om raad kan vragen. Hij of zij zal u al een bondig overzicht kunnen geven van de verschillende behandelingsmogelijkheden en kan reeds aangaven voor welke van die mogelijkheden u eventueel in aanmerking komt.

Via de huisarts, een andere specialist of op eigen initiatief kan u een afspraak bij één van de chirurgen van het obesitasteam  maken.

Obesitasteam

Tijdens het eerste gesprek met de behandelend chirurg van het obesitasteam wordt er globaal naar uw algemene gezondheid gekeken en uw afvalpogingen besproken. 

Breng alvast volgende zaken mee bij de eerste consultatie:

 • eventuele verwijsbrief van de huisarts
 • overzicht van uw medicatie
 • overzicht van alle begeleide en niet-begeleide vermageringspogingen
 • eventuele röntgenfoto’s in uw bezit
 • overzicht van uw persoonlijke medische voorgeschiedenis
 • lijst met eventuele allergieën

U wordt gewogen en gemeten en op basis hiervan wordt uw BMI gemeten. - zie ook 'Wanneer spreekt men van obesitas?' Uw BMI wordt als volgt berekend: uw gewicht gedeeld door het kwadraat van uw lengte, uitgedrukt in meter. Vanaf een BMI 40 spreken we van morbide obesitas. Dit wil zeggen dat uw overgewicht aanleiding kan geven tot ziektes zoals diabetes, hoge bloeddruk en gewrichtsklachten. Vanaf een BMI 40 kan een chirurgische ingreep worden overwogen.

Patiënten met een BMI tussen de 35 en de 40 kunnen ook in aanmerking komen voor een ingreep indien zij diabetes, slaapapnoesyndroom of moeilijk te behandelen bloeddruk hebben. Op basis van deze resultaten wordt uw persoonlijk zorgpad vastgelegd binnen het obesitasteam.

De volgende onderzoeken dienen gepland te worden om eventuele andere oorzaken van obesitas op te sporen alvorens tot chirurgie over te gaan:

 • een bloedafname: preoperatief bilan, vitamine, suiker, cholesterol en hormonaal bilan
 • echo van de buik (abdomen)
 • raadpleging bij de diëtiste, psycholoog en endocrinoloog
 • gastroscopie
 • eventueel een slaaponderzoek of/en een cardiologisch nazicht op indicatie

Na al deze onderzoeken en raadplegingen wordt elke patiënt besproken op het multidisciplinair obesitas overleg waarna we de beslissing van dit overleg met u bespreken. De verschillende ingrepen worden dan nogmaals met u besproken en op basis van alle resultaten en rekening houdend met uw wens wordt een ingreep vastgelegd. Ter voorbereiding van uw ingreep zal u gevraagd worden de vragenlijst anesthesie in te vullen, eventueel samen met uw huisarts.

De beslissing tot chirurgie is genomen, wat nu?


De ingreep zal grotendeels door uw mutualiteit worden terug betaald. Het bedrag dat ter uwer laste blijft kan (deels) worden vergoed door uw hospitalisatieverzekering. De aanvraag voor de mutualiteit wordt door ons in orde gebracht, u dient wel uw hospitalisatieverzekering te contacteren. Tijdens uw opname kunnen de nodige documenten voor de verzekering door ons worden ingevuld. Zorg ervoor dat u deze zeker meebrengt bij de opname.

U dient voor de operatie een hypocalorisch, proteïne dieet te volgen gedurende 2  weken, de uitleg hiervoor kreeg u reeds mee van de diëtiste tijdens het intakegesprek en kan u terugvinden in de bijgevoegde folder. 

Zoals voor elke medische behandeling, kan er u voor de behandeling van uw obesitas werkonbekwaamheid worden voorgeschreven. De duur van de werkonbekwaamheid varieert (van één dag tot enkele weken) al naargelang de aard van uw beroep en de aard van de behandeling. Bespreek die verwachte werkonbekwaamheid op voorhand met uw chirurg en overleg met uw werkgever over het beste moment waarop u die werkonbekwaamheid plant.

Zoals voor elke medische behandeling bent u niet verplicht om uw werkgever te vertellen welke medische behandeling u dient te ondergaan. De benodigde attesten m.b.t. uw werkonbekwaamheid zullen tijdens uw hospitalisatie in orde worden gebracht. Eventuele verzekeringspapieren zijn steeds strikt vertrouwelijk.

De opname in het ziekenhuis

Lees hier de verschillende raadgevingen terugvinden m.b.t. uw geplande opname. Naast  uitleg over de dag van opname zelf, uw verbijf en uw ontslag uit het ziekenhuis, vindt u er tevens informatie over de zaken die u zeker vooraf niet mag vergeten te regelen, of die u wel/niet moet meebrengen naar het ziekenhuis.

Richtlijnen na chirurgie