02 363 12 11

Optimale zorg tijdens en na de operatie

Het herstel begint meteen na de operatie, op de ontwaakafdeling en bij terugkomst op de kamer.

Anesthesie

Dikkedarmoperaties kunnen alleen maar uitgevoerd worden onder een volledige verdoving. Deze algemene anesthesie wordt zo afgestemd dat u niets zal merken van de operatie en toch snel na het beëindigen van de operatie weer bij bewustzijn bent.

Pijnbestrijding

Zoals reeds vermeld, is een optimale pijnbestrijding van groot belang voor een goed en snel herstel. Hiervoor wordt meestal gebruik gemaakt van een pijnpomp.

Voor de operatie zal een slangetje tussen de wervels worden ingebracht (epidurale katheter). Dit slangetje is aangesloten op de pijnpomp, zodat het mogelijk is de pijn te bestrijden op de plaats van de operatie. Hierdoor is veel minder straffe pijnstilling zoals morfine nodig. Bijwerkingen van morfine - zoals sufheid, misselijkheid en het stilvallen van de darmwerking – komen daarom veel minder voor. Naast de pijnpomp, zal u ook nog andere pijnstillers krijgen. Indien u toch niet comfortabel zou zijn, dan is het belangrijk dit te melden aan de verpleegkundigen. Zo nodig kan een extra pijnstiller gegeven worden.


Op de tweede dag na de operatie, zal de pijnpomp worden verwijderd. Er wordt dan overgegaan op andere goede pijnstillers, eerst via het infuus en nadien met tabletten.

Sondes, katheters en drains

Sondes, katheters en drains worden zo beperkt mogelijk gebruikt. Er worden geen standaard maagsondes of wond-drains achtergelaten bij het beëindigen van de operatie. Een blaassonde wordt wel ingebracht wanneer u reeds slaapt, om de urine af te voeren. Deze blaassonde zal worden verwijderd op de tweede dag na de operatie, wanneer ook de pijnpomp wordt verwijderd.

Na de operatie heeft u een infuus/katheter voor toediening van vocht en medicatie. Deze wordt zodra mogelijk afgebouwd en verwijderd.

Eten en drinken

In het ERAS programma wordt vermeden om onnodig lang nuchter te blijven voor en ook na de ingreep. Misselijkheid is de enige mogelijke reden om na de operatie niet te drinken. Het ERAS programma bevat een aantal onderdelen die erop gericht zijn om deze misselijkheid te voorkomen of zo nodig te behandelen. Toch kan misselijkheid niet altijd voorkomen worden. Vooral de uitgebreidheid van de operatie en de reactie van het lichaam hierop bepalen of u misselijk wordt.


U zal reeds water aangeboden krijgen de dag van de operatie, en dit vanaf twee uur na ontwaken. Indien u dit goed verdraagt, is het soms nog mogelijk dezelfde dag iets licht te eten zoals yoghurt, pudding of beschuit, en dit ten vroegste vanaf vier uur na ontwaken.


De dagen na de ingreep zal, indien u dit goed verdraagt, het dieet steeds uitgebreid worden. Het is hierbij van belang niet te willen forceren, gezien dit een averechts effect kan hebben op uw maagdarmwerking. We weten uit ervaring dat u de eerste dagen na de operatie geen normale hoeveelheden zal kunnen eten. Daarom tracht u best iets meer kleinere porties te eten gespreid over de dag.


Uw chirurg zal tijdens uw herstel uw maagdarmwerking opvolgen. We komen dit te weten door na te gaan hoe u in staat bent te eten (zonder misselijkheid), of u darmrommelingen voelt in de buik, of u windjes kan laten en of u eventueel reeds stoelgang maakt.

Beweging

Bewegen is niet alleen belangrijk om een trombose (bloedklonter) te voorkomen, maar ook om verlies van spierkracht tegen te gaan. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat wanneer u rechtop zit de ademhaling beter is. Luchtweginfecties komen daardoor minder voor. Ook is de zuurstofvoorziening naar de wonde en de organen beter, wat gunstig is voor de genezing.

Na de operatie wordt daarom zo snel mogelijk gestart met de mobilisatie. De dag van de ingreep zal u al eventjes goed rechtop worden gezet in bed. Vanaf de dag na de operatie zal u uit het bed mobiliseren. De eerste keer dat u uit bed komt, moet dit onder begeleiding van een verpleegkundige. Ook zal steeds de kinesist worden ingeschakeld om te helpen bij het opstarten van beweging en eventuele ademhalingsoefeningen.

De dagen na de operatie wordt getracht verschillende uren uit bed te zijn, op te zitten in de zetel en een wandeling te maken over de afdeling. Wanneer u niet in staat bent uit bed te komen, probeer dan zoveel mogelijk rechtop in bed te zitten.

Om goede beweging mogelijk te maken, is het nogmaals belangrijk dat de pijnbestrijding voldoende is. Aarzel dus niet om het te melden bij de verpleegkundige indien u oncomfortabel zou zijn.

Eigen bijdrage aan herstel

Zoals vermeld, staat u als patiënt centraal, maar u maakt samen met de artsen, verpleegkundigen, kinesisten, diëtisten, etc. deel uit van het team! Uw eigen actieve bijdrage is zeer belangrijk voor een goed herstel. Daarom is het zo belangrijk dat u steeds goed geïnformeerd wordt.