02 363 12 11

Optimale zorg vanaf het eerste contact

Reeds tijdens de eerste consultatie bij de chirurg gaat het ERAS programma van start. Het is immers zo dat goede voorlichting enorm belangrijk is voor elke operatie. Zo zal u geïnformeerd worden over de te behandelen aandoening, over de ingreep, en over het verloop na de ingreep. Door goede uitleg te krijgen, zal u minder angstig zijn omdat u precies weet wat u te wachten staat. Uiteraard krijgt u de kans al uw vragen te stellen.

De nadelige gevolgen van ondervoeding, roken en alcohol zijn goed gekend. Daarom wordt soms bijvoeding gestart indien dit nodig zou blijken, en wordt geadviseerd tabak en alcohol te vermijden. Zo ondergaat u de operatie in optimale gezondheidstoestand.

Tevens zal u verwezen worden naar de preoperatieve raadpleging van de dienst Anesthesie. De anesthesist beoordeelt het risico van de narcose en zal, als dat nodig is, aanvullend onderzoek aanvragen om uw hart- en longfunctie te controleren (bv. bloedafname, hartfilmpje, etc.). Ook zal u uitleg krijgen over pijnbestrijding na de operatie met o.a. een pijnpomp.