02 363 12 11

Een optimaal herstel na een dikkedarmoperatie (ERAS)

U wordt binnenkort opgenomen voor een dikkedarmoperatie. Naast de uitleg die u reeds kreeg tijdens de consultatie, willen wij hier verder ingaan op het verloop rondom de operatie waarbij een ERAS programma zal worden toegepast. ERAS is de afkorting van de Engelse term “Enhanced Recovery After Surgery”, wat betekent “verbeterd herstel na chirurgie”.


Een ERAS programma is een kwaliteitsprogramma rondom een operatie, waarin alle factoren zijn samengebracht die een positieve invloed hebben op uw herstel na de operatie. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de factoren die uw herstel kunnen bespoedigen. Zo blijkt het herstel na een operatie verbeterd te kunnen worden o.a. door:


• Een zo klein mogelijke insnijding door de chirurg: kijkoperaties;


• Een optimale pijnbestrijding, doch met zo weinig mogelijk nadelen op
maag- en darmwerking;


• Een zo kort mogelijke periode van bedrust, zodat verlies van spierkracht
wordt beperkt;


• Een zo kort mogelijke periode van voedselonthouding, zodat gewichtsverlies (en dus ook spiermassa en spierkracht) wordt tegengegaan. Een ERAS programma start reeds voor de operatie en loopt door tijdens en na de operatie. Hierbij stellen we u als patiënt centraal.

Klik hier om de brochure terug te vinden van 'Een optimaal herstel na een dikkedarmoperatie (ERAS)