02 363 12 11

Galblaas en galwegen

Gal is een vloeistof die geproduceerd wordt door de lever en als belangrijkste functie heeft om vetten te splitsen in de voeding. Deze galsappen worden van de lever naar de (twaalfvingerige) darm afgevoerd via de hoofdgalweg. De galblaas staat als een soort van reservoir aangesloten op deze hoofdgalweg. Bij het eten van een (vetrijke) maaltijd knijpt de galblaas samen om de galsappen in de darm te pompen waarna de vetten kunnen gesplitst en verteerd worden.

Galstenen

Komen typisch voor bij vrouwen van middelbare leeftijd, soms met een lichte graad van overgewicht gepaard gaand of na snelle vermagering. Het merendeel van de galstenen (85%) geeft nooit klachten en dienen dan ook niet behandeld te worden.

Typische klachten van galstenen zijn hevige koliekpijnen in de rechter bovenbuik die uitstralen naar de rug of tussen de schouderbladen, gepaard gaande met misselijheid en braken.

Galstenen kunnen ook de oorzaak zijn van een ontsteking van de galblaas (cholecystitis), stenen in de hoofdgalweg (choledocholithiasis) of ontsteking van het pancreas (pancreatitis).

Er bestaan verschillende soorten galstenen, echter de meest voorkomende zijn cholesterolstenen opgebouwd uit cholesterol, calciumzouten en glycoproteïnen.

Diagnose

De diagnose van galstenen berust meestal opeen typisch verhaal van koliekpijn zoals hogerbeschreven. Soms kan er ook koorts aanwezigzijn bij ontsteking van de galblaas of galwegen,bij geelzucht is het mogelijk dat er obstructie is van de hoofdgalweg als gevolg van een galsteen, mogelijks ook met donkere urine en ontkleurdestoelgang.

Om de diagnose te bevestigen gebeurt er eenbloedname en een echografie.

Bij vermoeden van stenen in de hoofgalwegkan er ook een MRI-scanner of een ERCP(endoscopisch onderzoek van de galwegen)worden uitgevoerd.

Behandeling

Indien er sprake is van galstenen die klachtengeven wordt er klassiek voor een verwijderingvan de galblaas (cholecystectomie) geopteerd.Deze ingreep gebeurt onder een algemeneverdoving en wordt verricht met een kijkoperatie(laparoscopie). Tijdens deze kijkoperatie wordenook de galwegen nagekeken op nog aanwezigestenen. Een normaal leven zonder galblaasis perfect mogelijk gezien de lever de galaanmaakt, maar deze nu echter rechtstreeks naarde darm wordt gebracht.

Wanneer er echter sinds enkele dagen pijn en koorts aanwezig zijn en er bij verder onderzoek een meer uitgebreide ontsteking van de galblaas vastgesteld wordt, wordt er soms geopteerd om deze ontsteking initieel te behandelen met antibiotica en 6 weken later alsnog de galblaas te verwijderen (a froid).

Na de operatie

Normaliter kan u na 1 nacht het ziekenhuis verlaten. Enige vorm van pijn en misselijkheid na de operatie is niet ongewoon.

Echter geen enkele operatie is zonder risico en bij eventueel optreden van koorts, hevige pijn met misselijkheid en braken of lekkage van wondvocht dient u de behandelende arts zo spoedig mogelijk te contacteren.

Mogelijke complicaties na een cholecystectomie komen zeer zelden voor (<1%), het gaat dan voornamelijk om een nabloeding, wondinfectie, trombo-embolisch fenomeen of een galwegtrauma.


Klik hier voor het raadplegen van de folders m.b.t. Algemene en Abdominale heelkunde