02 363 12 11

Voor buitenlandse patiënten

Voor de administratie

 • je identiteitsbewijs
 • het verzekeringspasje van jouw verzekering
 • een garantieverklaring van jouw verzekering of S2-formulier (voorheen E112-formulier), indien beschikbaar
  Met het S2-formulier kunt u uw recht op geplande gezondheidszorg bewijzen in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. U moet dit document vooraf zelf bij uw zorgverzekeraar aanvragen.
  Volgende gegevens moeten zeker vermeld zijn op het S2-formulier:
  > de naam en geboortedatum van de patiënt
  > de geldigheidsduur
  > type behandeling en medische dienst
  > AZ Sint-Maria als ziekenhuis waar de behandeling doorgaat

Voor je medisch dossier

 • de geneeskundige documenten of gegevens waarover je beschikt: verwijsbrief van de huisarts, radiografieën, resultaten van eventueel reeds uitgevoerde onderzoeken
 • je bloedgroepkaartje
 • de geneesmiddelen die je reeds inneemt

Voor jezelf

 • toiletgerief: handdoeken, washandjes, zeep, kam, tandenborstel, tandpasta, scheergerief
 • slaapkledij, kamerjas, ondergoed, pantoffels …

Breng geen juwelen of kostbare voorwerpen mee naar het ziekenhuis. Neem ook niet meer geld mee dan nodig (bijv. enkel voor het voorschot en voor eventuele kleine persoonlijke uitgaven). Bij verlies of diefstal is het ziekenhuis hiervoor niet verantwoordelijk. Je kan je geldbeugel en andere persoonlijke kostbaarheden opbergen in de kluis welke zich bevindt in de kleedkast. Je kan deze zaken ook in bewaring geven aan het onthaal.