02 363 12 11

VIKZ indicatoren

Het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg (VIKZ), voorheen, Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) meet aspecten van de kwaliteit van zorg in de gezondheidsvoorzieningen. Gezondheidsvoorzieningen kunnen aan de hand van kwaliteitsindicatoren aspecten van hun kwaliteit van zorg meten. Uit deze metingen kunnen zorgverleners en de zorgvoorzieningen zelf nuttige informatie halen, maar ook de verwijzer (bv. huisarts), de overheid, het brede publiek en last but not least de patiënt. Op die manier krijgen al deze betrokkenen een goed zicht van de zorgkwaliteit binnen onze ziekenhuis.

De voorzieningen kunnen die onderdelen van hun kwaliteit dan nauwgezet opvolgen en met elkaar vergelijken: op welke punten scoren we goed, op welke minder, hoe is onze score t.ov. van andere ziekenhuizen... Dat is een stimulans om te verbeteren en van elkaar te leren. Het maakt duidelijk waar er marge tot verbetering zit en het helpt om keuzes te maken bij het inzetten van de beschikbare middelen.

Datum laatste aanpassing: 09.08.2022 - Communicatiedienst i.s.m. Kwaliteitscel