02 363 12 11

Veiligheid van patiënt en bezoeker

Identificatiebandje

Als u opgenomen wordt, zal men u een identificatie-armbandje aandoen met o.a. uw naam en geboortedatum. Kijk deze gegevens na en meld onmiddellijk als deze niet zouden juist zijn.
Draag uw identificatiebandje gedurende uw hele ziekenhuisverblijf. Als het door omstandigheden toch zou loskomen, vraag dan een nieuw bandje aan uw verpleegkundige. Verwijder het identificatiebandje nooit op eigen initiatief. Zorgverleners zullen u vooraf regelmatig naar uw naam en geboortedatum vragen vooraleer ze u behandelen en/of verzorgen (bijv. bij het toedienen van medicatie, bij bloedafname, bij medische ingreep, enz.). Zo zorgen zij ervoor dat er geen vergissingen kunnen gebeuren. We vragen dat u het armbandje blijft dragen tot dat u het ziekenhuis verlaat.

Valpreventie en fixatie-arm beleid

In sommige gevallen is het noodzakelijk om vrijheidsbeperking toe te passen om de patiënt tegen zichzelf te beschermen of om bezoekers en verplegend personeel te beschermen. Fixatie of vrijheidsbeperking is het aanwenden van specifieke materialen die de patiënt belet zich vrij te bewegen. Het ziekenhuis streeft naar een fixatiearm beleid maar in sommige omstandigheden kunnen wij niet anders dan deze maatregel toe te passen.
Deze maatregel zal echter slechts in strikt noodzakelijke situaties worden aangewend.

Heeft u het hiermee moeilijk? Praat erover met de behandelende arts of verpleegkundige van de afdeling.