02 363 12 11

Toch altijd proberen te voeden waar mogelijk.

20 mei 2022

ondervoedingMalnutritie in het ziekenhuis is een probleem dat zeer vaak wordt onderschat. Zeker ouderen zijn erg kwetsbaar voor ondervoeding. Een studie uit 2009 over de voedingssituatie van geriatrische patiënten in de Belgische ziekenhuizen toont dat bijna vier op vijf patiënten ondervoed zijn of een verhoogd risico op ondervoeding hebben. De gevolgen van malnutritie zijn vaak niet te overzien.

Waartoe kan ondervoeding leiden?

Ondervoeding kan onder meer leiden tot een grotere vatbaarheid voor infectie, een vertraagde wondheling, verminderde spiersterkte en verminderde kwaliteit van leven. Voor dezelfde soort en ernst van ziekte, ligt de mortaliteit van ondervoede patiënten na een opvolging van 1 jaar drie keer hoger in vergelijking met goed doorvoede patiënten. De hospitalisatieduur wordt met de helft verlengd en er worden respectievelijk 23% en 16% meer antibiotica en intraveneuze vloeistoffen verbruikt met een aanzienlijke stijging van de hospitalisatiekosten van minstens 20%. Bovendien verdubbelt het risico op een heropname binnen 15 dagen bij ondervoede patiënten. Voor België wordt de impact op de kosten van de gezondheidszorg geschat op 400 miljoen euro per jaar!

Hoe vangen we ondervoeding op in ons ziekenhuis?

Binnen de 48 uur na opname wordt, in de mate van het mogelijke, elke patiënt gemeten en gewogen. Er wordt ook gevraagd naar de eetlust, eventueel gewichtsverlies en naar het gewichtsverlies over de laatste periode. "Al deze gegevens worden opgenomen in het persoonlijke dossier en vormen de basis van onze screeningstool", legt Nathalie Nys uit. "Per risicoscore krijgt de patiënt één NRS-punt (‘Nutritional Risc Score’). Wie drie punten scoort, wordt doorverwezen naar de diëtisten die nagaan of het gewichtsverlies gewenst is, waarom de patiënt geen zin heeft in eten, hoe de voedingstoestand voor de opname was, enzovoort. In functie van de aandoening krijgt de patiënt een gespecialiseerd diëtist – bijvoorbeeld in oncologie, psychologie, geriatrie, pediatrie… - toegewezen. Deze past het dieet aan en voegt de nodige nutriënten toe. We proberen de patiënt te stimuleren tot een adequate inname. Lukt dat niet, dan bekijken we samen met de behandelende arts de mogelijkheid om sondevoeding op te starten. Maar ook dan proberen we toch nog oraal bij te voeden. Slechts in uitzonderlijke gevallen, wanneer het maag-darmsysteem niet meer voldoende functioneert, wordt parenterale voeding via de bloedbaan toegediend."

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 24.05.2022 - Communicatiedienst i.s.m. An Verplancke