02 363 12 11

Stoppen met roken lukt beter met professionele ondersteuning

31 maart 2022

14 RookstopSinds eind 2018 is Gretel Raspé als zelfstandig tabakologe werkzaam in ons ziekenhuis. Op donderdagnamiddag en -avond begeleidt ze patiënten én werknemers van Sint-Maria Halle bij hun beslissing te stoppen met roken. Een ondersteuning die van levensbelang kan zijn!

Grondige intake

Rookstopbegeleiding start met een intakegesprek van 1 uur waarbij kort de schadelijkheid en de verslavende aspecten van het rookgedrag bij de betrokkene worden overlopen. “Welke zijn de triggers? Heeft de roker in kwestie al geprobeerd te stoppen of af te bouwen? Werden er vervangmiddelen gebruikt? Welke waren de redenen tot herval?, …” Vervolgens worden de verschillende rookstopmethodes omschreven en wordt er in samenspraak met de roker beslist of men gaat afbouwen of dan wel direct stoppen. In functie van het huidige tabaksgebruik wordt er tot slot ook bekeken of medicatie dan wel substitutiemiddelen als pleisters, zuigtabletten, sprays… aangewezen zijn of niet.

Verschillende vervolgsessies

Na het intakegesprek zijn er - afhankelijk van de gekozen methode en de ernst van het tabaksgebruik - gemiddeld nog drie tot zes vervolgsessies nodig. Hier wordt vooral gepolst naar de ervaringen van de afgelopen weken. Hoe verloopt het afkicken? Worden de tips en tricks die ze meekrijgen in crisismomenten gebruikt? Zijn er nevenwerkingen door de medicatie? Ook motivatie is in deze fase van fundamenteel belang. “We stimuleren de betrokkene om door te zetten, om er elke dag opnieuw voor te gaan”, zegt tabacologe Gretel Raspé.

Eén op drie slaagt!

tabacologe RaspéEr zijn verschillende redenen waarom mensen willen stoppen met roken. Volgens Raspé maken ze zich meestal zorgen omwille van hun rokershoest, omdat ze een aanslepende verkoudheid hebben, een longontsteking opdeden of omdat hun arts het hen oplegt om complicaties na een chirurgische ingreep te voorkomen. Maar stoppen met roken blijkt verre van evident. Of het nu mannen of vrouwen zijn, de meesten hebben drie tot vier pogingen tot stoppen nodig om er dan uiteindelijk definitief mee te kappen. “Op drie tabaksverslaafden is er gemiddeld toch altijd één die erin slaagt”, aldus Raspé.

Stoppen heb je zélf in de hand. Net zoals de sigaret…

“Onder druk stoppen met roken is geen haalbare kaart” benadrukt Gretel Raspé. “Als de wil er niet is, is de slaagkans nihil. Daarom wijs ik iedereen op de eigen verantwoordelijkheid inzake het stoppen met roken, want die heb je immers zelf in de hand (net zoals de sigaret…).” Als iemand echter te lang blijft vechten tegen de verslaving, komt hij of zij vaak in een negatieve spiraal terecht en adviseert de tabacologe toch om enkele maanden de pogingen tot stoppen te onderbreken. “Vaak ziet de roker dan veel beter in waar hij of zij in feite mee bezig is en lukt het makkelijker om te stoppen bij een tweede poging. Of op z’n minst om zich te beperken tot één à twee sigaretten per dag.”

Meer info:

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 31.03.2022 - Communicatiedienst i.s.m. An Verplancke en tabacologe Raspé