02 363 12 11

Slaappsycholoog

Bart De Saeger

> Afspraak maken: 0486 82 89 20 
> Consultatie in het ziekenhuis op woensdagvoormiddag (enkel op afspraak)
> Wachtzaal 14 (blok D, 2de verdiep)

Wat kan u verwachten?

In een eerste gesprek wordt uw probleem zo duidelijk mogelijk in kaart gebracht. Samen met u wordt er gekeken wat de mogelijke oorzaken van uw probleem zijn, wat maakt dat u uw slaapprobleem niet onder controle krijgt en wat de omstandigheden zijn waarbij uw klachten voorkomen.

Tijdens het tweede gesprek worden de conclusies van deze vragenlijsten in combinatie met de door ons gemaakte analyse met u besproken en wordt er een plan van aanpak voorgesteld. Vanaf dan start de eigenlijke behandeling.

Een behandeling bestaat meestal uit 3 delen:

Psycho-educatie: we leggen u eerst en vooral uit hoe uw probleem in elkaar zit. Hierdoor vergroten we het inzicht over waar en hoe het fout loopt. Vanuit dit inzicht kan u zelf aan de slag gaan.

Technieken: dit zijn praktische tips of interventies die helpen om het probleem stap voor stap aan te pakken (bv. antipiekertechnieken, slaaphygiënemaatregelen, gedragsactivatietips, relaxatie-interventies, …).

Opdrachten: omdat uw probleem zich buiten het ziekenhuis afspeelt, moet u het aangeleerde (inzichten en technieken) dan ook via de concrete opdrachten leren toepassen in uw leefsituatie. Telkens worden er nieuwe opdrachten meegegeven die dan tijdens de volgende sessies worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.

Regelmatig zal met u gekeken worden wat uw evolutie is en zal het behandelplan zo nodig worden bijgestuurd.

Tarieven

Per consult wordt er een honorarium van 56,00 euro aangerekend, dit is conform de algemeen geldende tarieven binnen de sector. Afhankelijk van bij welke mutualiteit u bent aangesloten, wordt daar een deel van terugbetaald.