02 363 12 11

Gebruiksvoorwaarden parkingskaart verwijzende artsen

De parkingkaart die u als verwijzende huisarts kunt aanvragen geeft u onbeperkt toegang tot de bezoekersparking van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te Halle.

Afspraken

 • U kan als arts slecht één parkingbadge aanvragen.
  Deze is strikt persoonlijk en mag onder geen beding doorgegeven of uitgeleend worden aan derden.

 • Als arts krijgt u deze parkingbadge kosteloos.
  Enkel in geval van verlies of beschadiging van de badge zien we ons genoodzaakt een kost aan te rekenen van 10 euro.

 • U verbindt er zich toe om in geval van verlies van de badge zo spoedig mogelijk het secretariaat van de Medische Directie te verwittigen.

 • Jaarlijks zal het gebruik van de badge worden geverifieerd.
  In geval de parkingbadge niet gebruikt wordt gedurende 1 jaar, zal deze worden gedeactiveerd waarbij u via mail verwittigd wordt.
  Wenst u deze nadien opnieuw te laten activeren kan u dit aanvragen door contact op te nemen met het secretariaat van de Medische Directie, telefonisch of via mail.

 • Om te voorkomen dat uw toegang bij een volgend bezoek wordt geweigerd, is het noodzakelijk uw badge steeds te valideren aan de slagbomen, m.a.w. u dient de kaart zowel bij het binnen- als bij het buitenrijden van de bezoekersparking te gebruiken, ook als de slagboom bij aankomst of bij vertrek openstaat.

  Contact

  Voor meer informatie kan u steeds terecht op het secretariaat van de Medische Directie via tel. 02 363 63 20 of via dirsec.medisch@sintmaria.be.

  Klik hier om terug te gaan naar uw aanvraag.