02 363 12 11

Patiëntenparticipatie- en beleving

Omdat elke patiënt unieke noden en wensen heeft, en wij het als ziekenhuis essentieel vinden hieraan tegemoet te kunnen komen, hebben wij het Q team cliëntenparticipatie en -beleving opgericht. Via een centraal en ziekenhuisbreed beleid willen we hier vorm aan geven.

1. Participatie


1.1. Patiëntenparticipatie in zijn eigen zorgproces

Elke  patiënt, zijn familie, of naaste wordt in zekere mate betrokken in de dienstverlening. In welke mate dat gebeurt varieert afhankelijk van de wensen van de patiënt, van het type zorgbehoefte en van de specifieke context.

Wenst de patiënt het oordeel van de arts te volgen en enkel goed geïnformeerd te worden? Onze zorgverleners geven met plezier de nodige informatie mee. Tevens hebben we verschillende folders ter beschikking. Toch trachten we onze patiënten te stimuleren een meer actieve rol te spelen in hun zorgtraject en hun wensen kenbaar te maken. Een voorbeeld daarvan is om in voorbereiding van de opname reeds zelf een medicatielijst samen te stellen, of om de verschillende opties voor een behandeling samen met de patiënt te overlopen, om op die manier een weloverwogen beslissing op maat van de patiënt te kunnen nemen.

Men zou kunnen veronderstellen dat het steeds aangewezen is te streven naar een zo hoog mogelijke participatie voor onze patiënten. Dit willen we echter graag nuanceren. Soms lenen bepaalde aspecten van de dienstverlening zich niet tot een hoge participatiegraad. Dit is context gebonden en moet door iedere zorgverlener ingeschat worden, voor elke cliënt individueel en dit voor de verschillende onderdelen van zijn zorgtraject. We ondersteunen onze zorgverleners zo goed mogelijk bij deze inschatting, zo worden er o.a. workshops en opleidingen aangeboden.


1.2. Patiëntenparticipatie in het zorgbeleid van het ziekenhuis

Tevens wordt deze patiëntenparticipatie op verschillende niveau’s geïmplementeerd in ons ziekenhuis. Op het eerste niveau zetten we in op dialoog met onze patiënt, zoals hierboven beschreven, waarbij de wensen van iedere individuele patiënt zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Op een hoger niveau trachten we het beleid van onze zorg en de patiëntenbeleving bij te sturen obv de input van onze patiënten bv via enquêtes, klachten via de ombudsdienst,.. en op het hoogste niveau wordt de patiënt ook echt betrokken bij de opmaak van ons beleid (bv. via expertenpanels, onrechtstreeks via onze opdrachten van de overheid, via de richtlijnen van patiëntenverenigingen,…).

2. Beleving

Een ziekenhuisopname is altijd ingrijpend voor een patiënt en diens naaste. Naast de patiëntenparticipatie stellen we daarbij alles in het werk dit verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Aandachtspunten daarin zijn; goede communicatie (bv. waar dient de patiënt zich aan te melden, is dit makkelijk vindbaar?), het plannen van verschillende onderzoeken op 1 dag, zodat de patiënt geen onnodige verplaatsingen dient te maken, rekening houden met kamerkeuze of maaltijdwensen, bezoekregelingen, bistro en shop, …