02 363 12 11

Bezoekuren

covid - update   
laatste herziening 05.07.2021

Momenteel, vanaf 05 juli, wordt bezoek enkel toegelaten bij patiënten die 4 dagen of langer in ons ziekenhuis verblijven.

Zij mogen per dag één bezoeker ontvangen. De persoon die op bezoek komt, hoeft niet telkens dezelfde te zijn. Voortaan zal ook niet meer met de bezoekerskaartjes gewerkt worden.

Andere afspraken, zoals hieronder vermeld blijven ongewijzigd.


aandachtAANDACHTSPUNTEN VOOR ELKE BEZOEKER

 • Bezoekers mogen geen symptomen van ziekte vertonen en moeten de aangegeven richtlijnen strikt volgen tijdens het bezoek.
 • Bezoekers moeten altijd een chirurgisch mondmasker dragen. Het gebruik van stoffen mondmaskers is verboden tijdens patiëntenbezoek.
 • Bezoekers zijn welkom op volgende bezoekuren:
  •  Op weekdagen tussen 18u00 en 20u00 (intensieve zorgen tussen 19u00 en 19u30)
  •  Op weekend- en feestdagen tussen 14u00 en 16u00 (intensieve zorgen tussen 15u30 en 16u00)

Afgiftepunt persoonlijke zaken voor patiënten die minder dan 4 dagen verblijven

Het is mogelijk om aan een afgiftepunt in de onthaalzone reservekleding en/of toiletartikelen voor de patiënten af te leveren. Dit kan in de week tussen 6.30 uur en 19 uur en tijdens het weekend en op feestdagen van 14 uur tot 16 uur. 

De contactpersoon die opgegeven staat in het patiëntendossier zal door een van onze medewerkers gecontacteerd worden wanneer er vuil patiënten-linnen af te halen zou zijn.

Specifieke regelingen voor materniteit, neonatologie, pediatrie, palliatieve en COVID-afdeling

 • [herziening 21.06.2021] Op die dienst materniteit kan de partner doorlopend op bezoek komen of in het ziekenhuis blijven overnachten bij moeder en kind. Ook voor patiënten die tijdens hun zwangerschap ter observatie verblijven op materniteit geldt deze regeling.
  Voorwaarde om te mogen blijven overnachten is wel dat de partner negatief gescreend werd. 
  Voor patiënten die wegens een andere heelkundige ingreep op materniteit verblijven is er geen bezoek toegelaten.
  [NIEUW 21.06.2021] Inwonende broertjes en zusjes mogen samen éénmalig op bezoek komen, dit gedurende één uur tussen 14.00u en 20.00u.
  Let op: ook kinderen vanaf 12 jaar moeten een mondmasker dragen.
 • Op de diensten pediatrie en neonatologie kan één ouder blijven overnachten op voorwaarde dat deze negatief gescreend werd.

 • Voor patiënten die verblijven op de palliatieve afdeling of patiënten die zich in de levenseindefase bevinden is het steeds mogelijk om buiten de bezoekuren beperkt bezoek te ontvangen, na voorafgaand contact met de afdeling. De familie wordt hiertoe gecontacteerd door de afdeling als de patiënt zienderogen verslechtert of bij overlijden.

 • Op COVID-afdelingen is geen bezoek toegelaten tenzij bij patiënten in de levenseindefase. In dat geval dient bezoek strikt specifieke richtlijnen rond hygiëne en beschermingsmiddelen te volgen.

Begeleiding van ambulante patiënten

Om alle bezoekers in veilige omstandigheden te kunnen ontvangen wordt voldoende ruimte voorzien.
Daarom wordt geen begeleiding toegelaten op de consultatie, spoedgevallendienst en de dagziekenhuizen.

Één begeleider wordt echter wel toegelaten in volgende gevallen:

 • bij kinderen onder de 18 jaar
 • wanneer fysieke of mentale ondersteuning noodzakelijk is
 • mits voorafgaandelijke toestemming van uw behandelend arts
 • in het kader van zwangerschap wordt de partner toegelaten

Van zodra de situatie en organisatie wijzigen zullen wij zowel patiënten als bezoekers op de hoogte brengen over deze mogelijkheid en de bijhorende richtlijnen.

Datum laatste aanpassing: 07.07.2021 - Communicatiedienst i.s.m. directie & COVID-team