02 363 12 11

Bezoekuren

covid - update   
bezoekregeling geldig vanaf 10.12.2020 - laatste herziening 19.01.2021


Bezoek voor verblijvende patiënten (verblijf van 14 dagen of meer)

Vanaf donderdag 10 december wordt bezoek voorzichtig opengesteld, waarbij patiënten die 14 dagen of meer aanwezig in het ziekenhuis bezoek kunnen ontvangen van één vaste bezoeker.

Deze bezoekers mogen geen symptomen van ziekte vertonen en moeten de aangegeven richtlijnen strikt volgen tijdens het bezoek.
aandachtNIEUW sinds 19.01.2021:
Voor alle bezoekers is het verplicht om een chirurgisch mondmasker te dragen. Het gebuik van stoffen mondmaskers is verboden tijdens patiëntenbezoek.

Bezoekers zullen op vertoon van een toegangspasje, verkrijgbaar aan het onthaal bij hun eerste bezoek, toegelaten worden.
Zij zijn welkom op volgende bezoekuren:

 • Op weekdagen tussen 18u00 en 20u00 (intensieve zorgen tussen 19u00  en 19u30)
 • Op weekend- en feestdagen tussen 14u00 en 16u00 (intensieve zorgen tussen 15u30 en 16u00)

Bezoek voor verblijvende patiënten (verblijf minder dan 14 dagen)

Bezoek wordt nog niet opnieuw toegelaten. 

Het is wel mogelijk om aan een afgiftepunt in de onthaalzone reservekleding en/of toiletartikelen voor de patiënten af te leveren. Dit kan in de week tussen 6.30 uur en 19 uur en tijdens het weekend en op feestdagen van 14 uur tot 16 uur. 

De contactpersoon die opgegeven staat in het patiëntendossier zal door een van onze medewerkers gecontacteerd worden wanneer er vuil patiënten-linnen af te halen zou zijn.

Specifieke regelingen voor materniteit, neonatologie, pediatrie, palliatieve en COVID-afdeling

 • Op die dienst materniteit kan de partner doorlopend, op vertoon van het verkregen toegangspasje, op bezoek komen of in het ziekenhuis blijven overnachten bij moeder en kind.
  Voorwaarde om te mogen blijven overnachten is wel dat de partner negatief gescreend werd.
  * voor patiënten die wegens een andere heelkundige ingreep op materniteit verblijven is er geen bezoek toegelaten.

 • Op de diensten pediatrie en neonatologie kan één ouder blijven overnachten op voorwaarde dat deze negatief gescreend werd.

 • Voor patiënten die verblijven op de palliatieve afdeling of patiënten die zich in de levenseindefase bevinden is het steeds mogelijk om buiten de bezoekuren beperkt bezoek te ontvangen, na voorafgaand contact met de afdeling. De familie wordt hiertoe gecontacteerd door de afdeling als de patiënt zienderogen verslechtert of bij overlijden.

 • Op COVID-afdelingen is geen bezoek toegelaten tenzij bij patiënten in de levenseindefase. In dat geval dient bezoek strikt specifieke richtlijnen rond hygiëne en beschermingsmiddelen te volgen.

Begeleiding van ambulante patiënten

Om alle bezoekers in veilige omstandigheden te kunnen ontvangen wordt voldoende ruimte voorzien.
Daarom wordt geen begeleiding toegelaten op de consultatie, spoedgevallendienst en de dagziekenhuizen.

Één begeleider wordt echter wel toegelaten in volgende gevallen:

 • bij kinderen onder de 18 jaar
 • wanneer fysieke of mentale ondersteuning noodzakelijk is
 • mits voorafgaandelijke toestemming van uw behandelend arts
 • in het kader van zwangerschap wordt de partner toegelaten

Van zodra de situatie en organisatie wijzigen zullen wij zowel patiënten als bezoekers op de hoogte brengen over deze mogelijkheid en de bijhorende richtlijnen.

Datum laatste aanpassing: 19.01.2021 - Communicatiedienst i.s.m. directie & COVID-team