02 363 12 11

Internet voor patiënten

De draadloze internettoegang "guest"verstrekt door het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle vzw wordt gratis ter beschikking gesteld van patiënten, onder de voorwaarden die worden aangegeven wanneer u voor het eerst van deze dienst gebruik wenst te maken.

Het ziekenhuis of zijn informaticadienst bieden geen technische ondersteuning bij het gebruik hiervan.