02 363 12 11

Briefwisseling

Je kan dagelijks post op jouw kamer ontvangen.


Wij vragen aandacht voor de opgave van het juiste adres:

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw
Mej./Mevr./Dhr ...
Kamer ...
Ziekenhuislaan 100
1500 Halle