02 363 12 11

Geneesmiddelvoorschrift AZ

Een volledig geneesmiddelvoorschrift betekent dat deze 10 elementen aanwezig zijn:

  • Naam, voornaam en geboortedatum van de patiënt
  • Naam, sterkte (met eenheid) en toedieningsvorm van het geneesmiddel
  • Dosis per keer
  • Toedieningsfrequentie (aantal keer per tijdspanne, bijvoorbeeld 3 keer per dag)
  • Naam, voornaam en (elektronische) handtekening van de arts
  • Datum van het voorschrift

Resultaat 2017: 63.2 %

Resultaat 2018: 98,2 %   -  gemiddelde andere deelnemende ziekenhuizen: 93,1%

In onze voorziening zijn 98,2% van de gecontroleerde voorschriften volledig en bevatten zij de 10 elementen.

Dit is een uitstekend resultaat.

Aangezien de medicatie voorschriften elektronisch uitgevoerd worden dienen alle verplichte velden ingevuld te worden alvorens medicatie wordt afgeleverd door apotheek. Bij de audit werd 1 papieren voorschrift gevonden dat niet volledig conform was. Naar de toekomst streven we ernaar geen papieren voorschriften meer te gebruiken.

Datum laatste aanpassing: 07.05.2019 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en Kwaliteitscel