02 363 12 11

Geïnformeerde toestemming voor operatie of onderzoek

Als patiënt beslist u mee over uw behandeling.
Het is belangrijk dat u als patiënt voldoende informatie krijgt van de arts over waarom, hoe, ... een operatie of onderzoek zal verlopen en dat u uitdrukkelijk aangeeft hiermee in te stemmen.


Het informatie- en toestemmingsdocument voor operatie/onderzoek (NL)
Formulaire d'information et de consentement pour intervention chirurgicale / examen médical (FR)

Wat is de geïnformeerde toestemming voor operatie/onderzoek?

U verklaart als patiënt 

  • dat u voldoende en duidelijk geïnformeerd werd door de arts.
  • dat u toestemt met de uitvoering van de operatie / het onderzoek.

Waarom uw toestemming geven?

In 2002 werden de rechten van de patiënt in een wet gegoten. Een van die rechten houdt in dat de patiënt vrij moet toestemmen in elke tussenkomst van een arts, en bovendien op basis van voldoende informatie. 

Meer informatie vindt u op www.patientenrechten.be. Een uitgebreide brochure kan u bekomen bij de Ombudsdienst.

Bestanden