02 363 12 11

Organisatie en structuur

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria is een vzw en wordt geleid door het dagelijks bestuur onder leiding van de Algemeen Directeur.

Leden van het dagelijks bestuur:

In het dagelijks bestuur zijn de verschillende geledingen van het ziekenhuis vertegenwoordigd.

 • Dhr. Axel Kerkhofs  |  Algemeen Directeur
 • Dr. Nick Vermeersch  |  Medisch Directeur
 • Dhr. Frederic Minsart  |  Technisch & Facilitair Directeur
 • Mevr. Hilde Van den Houten  |  Financieel & Administratief Directeur
 • Dhr. Luc Kiekens  |  Directeur Human Resources
 • Dhr. Tim Debacker  |  Verpleegkundig & Paramedisch Directeur 

Leden van de Raad van Bestuur:

De Raad van Bestuur vergadert maandelijks als overkoepelend orgaan. De Algemene Vergadering is de laatst controlerende instantie.

 • Prof. dr. P. Broos  |  Voorzitter
 • Dhr. D. Bruneel
 • Mevr. I. Cooreman
 • Dr. D. Devos
 • Eerw. Zr. E. Drossaert
 • Dhr. M. Jans
 • Mevr. A. Leclercq
 • Mevr. S. Reynaert
 • Dhr. A. Vandoren  |  Ondervoorzitter
 • Prof. dr. E. Van Cutsem
 • Dhr. Y. Van Helleputte  |  Ondervoorzitter
 • Mevr. D. Van Zegbroeck  |  Secretaris

Leden van de Medische Raad:

De Medische Raad wordt om de 3 jaar herkozen en behartigt de belangen van de artsen binnen het ziekenhuis.

De samenstelling van de nieuwe verkozen medische raad die zijn opdracht per 1 januari 2023 heeft aangevangen:

 • Dr. Robin Peters (voorzitter)
 • Dr. Evert Valvekens (ondervoorzitter)
 • Dr. Jef Geens
 • Dr. Jerrold Spapen (secretaris)
 • Dr. Karen Pilaete
 • Mevr. Marjan Van Gysel
 • Dr. Nick Vermeersch (penningmeester)
 • Dr. Aad Bosmans
 • Dr. Marco Malakzadeh

Ondernemingsraad

In de Ondernemingsraad zijn de werkgever en werknemer paritair vertegenwoordigd en worden vooral de belangen van de werknemers behartigd.

Datum laatste aanpassing: 03.02.2023 - Communicatiedienst i.s.m. Directiesecretariaat