02 363 12 11

Onze Interne Psychiatrische Liaison wérkt!

20 mei 2022

19 SuïcidepreventieOns ziekenhuis stelt alles in het werk om patiënten zowel fysiek als mentaal optimale ondersteuning te bieden. De nodige mensen en middelen werden vrijgemaakt om, bij wijze van proefproject, een interne psychiatrische liaison (IPL) op te richten.

Meer oog voor geestelijke gezondheid

Vanuit de PAAZ werd vorig jaar een IPL opgericht naar inwendige geneeskunde en acute diensten toe. Het doel: suïcidale patiënten opsporen enerzijds, aandacht en zorg bieden aan mensen met acute angstklachten, depressieve gevoelens en afhankelijkheidsproblemen anderzijds. Adjunct diensthoofd PAAZ Bieke Keunen gaat daartoe dagelijks langs op de betrokken diensten. Samen met haar back-up, hoofdverpleegkundige Valérie Demol, maakt ze een inschatting van de risicopatiënten. Problemen worden doorgegeven aan de psychiaters, die via consults de situatie nauwlettend opvolgen. Indien nodig kan de patiënt na de fysieke behandeling opgenomen worden op de PAAZ voor een mentale oppuntstelling. Ook na het ontslag uit het ziekenhuis krijgt hij de nodige tools en handvaten mee waar hij thuis op kan terugvallen, zoals brochures, adresgegevens van ambulante diensten, ...

Iedereen unaniem enthousiast

De IPL-werking verloopt zeer goed en de reacties zijn unaniem lovend. Patiënten zijn blij dat er tijd is om naar hen te luisteren en de ondersteuning wordt bijzonder gewaardeerd. Ook verpleegkundigen ervaren het als een verademing om de nodige tijd en aandacht te hebben voor de geestelijke gezondheid van de patiënt. Zélf krijgen ze door deze werking ook steeds meer oog voor diverse psychische problemen en vormen van levensmoeheid. Dankzij het succes onderzoekt de directie de mogelijkheden om dit proefproject definitief uit te rollen.

Meer info:

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 24.05.2022 - Communicatiedienst i.s.m. An Verplancke