02 363 12 11

Psychosociaal welzijn

Als het je even teveel is….

Binnen het ziekenhuis hechten we veel waarde aan het (mentaal) welzijn van onze medewerkers. Ook als arts, verpleegkundige, zorgkundige, kinesiste, poetsmedewerker, administratieve medewerker,… is het heel normaal om stress te ervaren, een (mentale) vermoeidheid te kennen, te piekeren of het emotioneel moeilijk te hebben tijdens deze aanhoudende coronacrisis.

Daarom biedt het ziekenhuis naast de mogelijkheid voor individuele coaching en workshops te volgen, ook een overzicht van mogelijke ondersteuning (zowel in het ziekenhuis als buiten het ziekenhuis).

Aanbod in het ziekenhuis voor psychosociale ondersteuning • Individuele coaching (kosteloos)

Als medewerker krijgt u 5 individuele coaching sessies door het ziekenhuis aanboden.  Indien er nog nood is aan bijkomende opvolging, dan zoeken we samen naar mogelijke oplossingen. Tijdens deze sessies wordt de privacy gewaarborgd en gegarandeerd.

Psychologe Adeline Urbain: 6278
Permanentietelefoon Psychologen: 6472

 

 • Psycho-educatieve sessies

Via ESS kan u zich inschrijven voor verschillende informatieve sessies met tips en tricks om beter te kunnen omgaan met specifieke thema’s.

 

 • Externe dienst arbeidsgeneeskunde Liantis

Bedrijfsarts Dr. Els Vanmarcke: 6404
Secretariaat: 053 73 74 03

 

 • Vertrouwenspersonen

Dhr. Eddy Neyt: 6125 (e.neyt@sintmaria.be)
Mevr. Ellen Van Den Bosch: 6356 (e.vandenbosch@sintmaria.be)

 

 • Preventieadviseurs psycho-sociaal welzijn Liantis

Als medewerker van het AZ Sint-Maria kan u bij Dhr. Frank Van der Elst terecht voor psychologische ondersteuning. Frank Van der Elst is als psycholoog buiten het ziekenhuis werkzaam. U kan bij hem terecht voor een teleconsultatie of een gesprek in het ziekenhuis. Ook tijdens deze gesprekken wordt de privacy gewaarborgd en gegarandeerd.  De eerste gesprekken zijn kosteloos. Bij verdere nood aan bijstand zal een doorverwijzing aangeboden worden.

Psycholoog Frank Van der Elst: frank.vanderelst@liantis.be

 

 • Covid-19 informatie

Hulplijn : 2020 (covid@sintmaria.be)

Startpagina intranet (www.sintmaria.be/covid-19-info)

Tips zelfzorg (sint-maria.localsmhfsPublicIntranetContentDocumentenCOVID info voor medewerkersTips zelfzorg.pdf)Aanbod ondersteuning buiten het ziekenhuis (kosteloos)

 • www.onlinehulp-apps.be: op onlinehulp-apps krijg je een duidelijk overzicht over het aanbod aan professionele zinvolle apps en websites rond welzijn en geestelijke gezondheid.

Hierbij alvast een kort overzicht:

 • www.dezorgsamen.be: dit is een online platform die een uitgebreid aanbod aan informatie, tips en webinars aanbiedt. Dit aanbod is wetenschappelijk en door experten gefundeerd.

 • www.iedereenok.be: op deze website vindt u een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan die u kan helpen om te blijven functioneren en u kalmer te voelen. Deze online interventie werd opgesteld door Elke Van Hoof, professor in de gezondheidspsychologie en eerstelijnpsychologie aan de VUB, en is gericht op een protocol dat gehanteerd wordt om acute stress in crisissituaties aan te pakken en de mentale veerkracht te verhogen.

 • www.geluksdriehoek.be: op deze website vindt u informatie en oefeningen betreffende 14 thema’s zoals geluk,  zelfvertrouwen, veerkracht, piekeren, angst, eenzaamheid, stress en burn-out. Elk thema wordt toegelicht met filmpjes en tips van gerenommeerde experts.

 • www.vaardigleven.be: dit platform is samengesteld door professionele hulpverleners en biedt wetenschappelijk gefundeerde oefeningen uit de psychologie. Deze oefeningen hebben als doel om jouw veerkracht verder te versterken.

 • www.tele-onthaal.be: bij tele-onthaal kan u anoniem terecht voor psychologische bijstand via chat of telefonisch gesprek.

 • www.depressiehulp.be: deze website biedt informatie, hulp en anoniem online begeleiding rond angst en depressie

 • Centrum Algemeen Welzijn - https://wp.assets.sh/uploads/sites/430/2020/10/CAW-corona-tweede-golf-v4.pdf
  Het Centrum Algemeen Welzijn (CAW) heeft een aanbod uitgewerkt om mensen ondersteuning aan te bieden tijdens deze aanhoudende coronacrisis. U kan bij het CAW terecht via chat, mail, telefonisch of een CAW bij u in de buurt.
  CAW Halle-Vilvoorde, vestiging Halle: Kanaalbrugstraat 5c, 1500 Halle

 

 
Aanbod psychologische ondersteuning

 • https://www.bloomup.org/
  BloomUp biedt een heel toegankelijke mentale gezondheidszorg via teleconsultatie. De stap naar mentale zorg zetten is niet gemakkelijk. Immers, bij wie kan je terecht? BloomUp helpt je om een erkend psycholoog te vinden die bij uw voorkeuren past. In enkele klikken wordt u onmiddellijk gematcht met een psycholoog. Er zijn geen wachtlijsten en het eerste verkennend gesprek wordt u gratis aangeboden. De gemiddelde prijs voor opvolggesprekken bedraagt 55 euro.

 • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg - https://www.tegek.be/psychische-problemen/hulp-nodig/centrum-geestelijke-gezondheidszorg-cgg
  Bij het centrum geestelijke gezondheidszorg (C.G.G.) kan u terecht voor een psychotherapeutische behandeling na doorverwijzing via uw huisarts. Op de website kan u een C.G.G. bij u in de buurt weervinden. In Halle hebt u het C.G.G. PassAnt (https://cgg.passant.be/) en het C.G.G. Ahasverus (https://www.ahasverus.be/). Het eerste gesprek is gratis. Het standaardtarief bedraagt 11 euro.

 • Kortdurende psychologische behandeling bij een psycholoog
  Indien u de laatste tijd kampt met matige depressieve of angstige gevoelens of matige problemen met gebruik van alcohol, slaap- of kalmeer kan u een psychologische behandeling volgen dat grotendeels wordt terugbetaald door uw ziekenfonds. Informeert u over de voorwaarden van dit aanbod bij uw huisarts of psychiater. Na doorverwijzing van uw arts krijgt u 4 terugbetaalde sessies (eenmaal verlengbaar met 4 sessie) per kalenderjaar bij een eerstelijnspsycholoog.

 

Lees je graag alles nog eens rustig na? Download de printversie hier.