02 363 12 11

Materniteit mee met de tijd

4 oktober 2022

Materniteit (Zennezorg 10) (14) LROnze Materniteit wordt de volgende maanden grondig verbouwd. Daarbij houden we rekening met tal van aspecten. Hoe passen we bijvoorbeeld onze infrastructuur aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten én aan de wensen van de ouders van vandaag aan? Hoe maak je een verloskwartier pandemieproef? Hoe kunnen we inspelen op de vraag van de overheid om het aantal overnachtingen tot een minimum te beperken? Hoofdvroedvrouw Greet Denayer en medisch diensthoofd gynaecologie dr. Nadia Vandersteen tonen aan dat de verbouwingen op Materniteit niet alleen een aangename verfraaiing maar vooral ook heel wat verbeteringen inhouden.

Preventie besmettingsgevaar

“De COVID-pandemie heeft ons geleerd dat er ook in het verloskwartier en de dienst Materniteit behoefte is aan kamers met de nodige infrastructuur om patiënten met besmettingen veilig te behandelen”, zegt dr. Nadia Vandersteen. In de plannen is dan ook rekening gehouden met de mogelijkheid om kamers te voorzien van een sas. “Op die manier kunnen we een patiënt ‘isoleren’, zodat de verzorging in de meest optimale omstandigheden kan verlopen”. Ook bestaat de mogelijkheid om met een systeem van onderdruk te werken, waardoor de gecontamineerde lucht niet uit de kamer kan. Met bovendruk kunnen we dan weer voorkomen dat ‘vuile’ lucht ín de kamer komt.’

Ouder-kind binding

Materniteit modelkamer (18) LRGreet Denayer wijst op het belang van de aanwezigheid van de ouders, dat is belangrijk voor de ontwikkeling van het jonge kind. De kamers op Materniteit worden op basis daarvan omgebouwd. “De babybox verdwijnt en de pasgeborene zal voortaan op de kamer, in de directe nabijheid van de mama, worden gewassen, gemeten, gewogen en verzorgd. Daardoor worden de kamers een stuk ruimer. Er is ook plaats voor een comfortabele zetel om borstvoeding te geven en een degelijk bed voor de papa of de meemama. Ook de badkamer met inloopdouche biedt extra comfort. Alles wordt bovendien opgefrist met zachte, neutrale kleuren. Dankzij de magneetmuur kunnen de trotse ouders hun kamer persoonlijk opfleuren met geboortekaartjes, wenskaarten, tekeningen van broertjes en zusjes enz.”, verduidelijkt Greet Denayer. Momenteel is al één nieuwe ‘proefkamer’ op Materniteit volledig ingericht. De ouders kunnen hun ervaring en eventuele opmerkingen kenbaar maken via een tevredenheidsformulier. Deze feedback gaat naar de technische dienst die er, in de mate van het mogelijke, rekening mee houdt bij de uitbouw van de andere kamers.

Koala-kamers

Vanuit dezelfde ouder-kind-filosofie worden voorts drie koala-kamers ingericht. Greet Denayer: “Hier kan de mama van een prematuur kindje in dezelfde kamer verblijven als haar baby. De couveuse staat dus op de kamer en de harttonen, de ademhaling enz. worden permanent gemonitord door de centrale verpleegpost. Voor de ontwikkeling van de baby is de aanwezigheid van de mama inderdaad fundamenteel. Vooral het skin-to-skin contact is zeer belangrijk, onder meer om de borstvoeding te stimuleren, stress te verminderen en de hartslag en bloeddruk te optimaliseren. In een koala-kamer hebben de ouders bovendien de nodige privacy en voelen ze zich meer betrokken. De afdeling Neonatologie blijft uiteraard bestaan, aangezien niet alle mama’s de mogelijkheid hebben om gedurende lange tijd het gezin thuis alleen te laten.”

Rooming-in

Materniteit (Zennezorg 10) (35) LRMama’s van baby’s die al uit de couveuse mogen maar best nog even worden opgevolgd, bieden we een aparte oplossing: de ‘rooming-in’. Greet Denayer: "Ook hier weer staat het contact tussen de ouder en kind centraal. De baby’s gaan immers naar een gewone kamer en de mama, die in principe al is ontslagen, verblijft bij haar pasgeboren kindje tot het ook naar huis mag.”

“Eén kamer wordt volledig ingericht in functie van natuurlijke bevallingen”

Onze vier verloskamers krijgen eveneens een nieuwe opfrissingsbeurt. Zo zorgen natuurlijke tinten voor een meer huiselijke sfeer. Ook wordt ingespeeld op de vraag van de ouders naar meer inspraak bij de bevalling. “Eén kamer wordt volledig ingericht in functie van natuurlijke bevallingen’ legt Nadia Vandersteen uit. “Het doel is hier de mama maximaal te ondersteunen om de contracties, ook zonder epidurale, draaglijk te maken. Zo hangen er bijvoorbeeld touwen om ontspannende schommelbewegingen te maken. Er is voldoende ruimte voor yoga- en relaxatieoefeningen en de mama kan tijdens de arbeid een deugddoende, warme douche nemen. Ook beschikken we over een kamer met een bad voor onderwaterbevalling.”

Birth & Breakfast

Materniteit (Zennezorg 10) (42)Niet alleen ouders willen vaak zo snel mogelijk met hun nieuwe gezinslid naar huis, ook de overheid stimuleert een korter verblijf. Aangezien het gemiddeld aantal ligdagen, zowel voor een gewone bevalling als na een keizersnede, steeds korter wordt (gemiddeld nog 3 tot 4 dagen), hebben we op Materniteit minder kamers en bedden nodig dan vroeger. “Maar snel naar huis gaan, moet natuurlijk in alle veiligheid kunnen gebeuren”, benadrukt dr. Nadia Vandersteen. “Daarom zetten we extra in op professionele begeleiding. Vóór de bevalling bereiden we de mama goed voor op basis van consultaties bij onze gespecialiseerde vroedvrouwen. Na de bevalling kunnen ze rekenen op een nauwgezette follow-up, door een zelfgekozen vroedvrouw of door iemand van ons externe team. Voorstanders van thuisbevallingen adviseren we de nieuwe ‘Birth & Breakfast’ formule: een ambulante, poliklinische bevalling met een verblijf van maximum 24 uur, binnen de veilige muren van het AZ Sint-Maria. Bijna een ‘thuisbevalling’ dus, maar met een minimum aan risico’s!”, besluit dr. Vandersteen

Materniteit tijdelijk onderdak in vernieuwde Pediatrie

Materniteit is omwille van de werken tijd verhuisd naar de dienst Pediatrie (Blok A - eerste verdieping) die ook de voorbije maanden helemaal vernieuwd werd. Dus wie de volgende weken en maanden in het AZ Sint-Maria verwacht wordt voor een bevalling, geniet nu reeds van het vernieuwde comfort en de huiselijke sfeer op Pediatrie. De werken op Materniteit vinden m.a.w. plaats achter gesloten deuren en zal geen hinder opleveren. 

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 04.10.2022 - Communicatiedienst i.s.m. An Verplancke