02 363 12 11

Links

Nuttige lokale websites

Stad Halle
Politiezone Zennevallei (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw)
Brandweer Halle
Wachtdienst Apothekers
Wachtdienst Huisartsen

Wachtdienst Tandartsen

Mobiliteit

De Lijn
NMBS

Medische toepassingen

PACSonWEB
Pacs-on-web is een webbased oplossing voor de distributie en het uitwisselen van medische beelden en verslagen via het internet. Nadat de beelden en het verslag op een veilige manier in Pacs-on-web beschikbaar zijn gesteld, kan de informatie op elk moment zeer snel geraadpleegd worden, waar dan ook.

CoZo
Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen. Door te zorgen voor een betere informatiedoorstroming verbetert CoZo het zorgproces.

Het platform is gegroeid vanuit een open visie op de zorg van de toekomst, met respect voor de eigenheid van elke partner en met zorg voor een maximale bescherming van de privacy van de patiënt. 

Mijn gezondheid 
Mijngezondheid is een online gezondheidsportaal van de overheid, ook wel "Personal Health Viewer" genoemd. Via deze centrale toegangspoort krijgt u zicht op verschillende persoonlijke gegevens over uw gezondheid en over gezondheid in het algemeen.

Gezondheid en Wetenschap
 
In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap ontwikkelde het Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam) de onafhankelijke website ‘Gezondheid en Wetenschap’. Deze website is een betrouwbare en toegankelijke informatiebron over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek of Evidence-Based Medicine (EBM).

Medisch gespecialiseerde websites

Antigifcentrum
Belgische Brandwonden Stichting
Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie
Kind en Gezin
Alzheimer Liga
Rode Kruis
Stichting tegen Kanker

Patiëntenverenigingen

De rol van patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen en lotgenotencontacten in het genezings- en verwerkingsproces valt geenszins te onderschatten. Zowel patiënten als hun naasten hebben vaak baat bij het uitwisselen van ervaringen en tips. Uw behandelende arts kan u ook adviseren m.b.t. de  patiëntenverenigingen die voor u relevant kunnen zijn.

Zelfhulp 
Via Trefpunt Zelfhulp vindt u een overzicht van de erkende zelfhulpgroepen in Vlaanderen. Je kan bij hen terecht voor ondersteuning van jouw zelfhulpgroep en informatie over zelfhulp. Daarnaast stimuleren ze onderzoek rond lotgenotencontact en werken ze samen met organisaties en overheden om zelfhulp te promoten.


Vlaams Patiënten Platform
Het Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen. 

Datum laatste aanpassing: 29.05.2019 - Communicatiedienst i.s.m. Kwaliteitscel