02 363 12 11

Medisch geïnduceerde autopsies

De medisch geïnduceerde autopsies ook door dit laboratorium behandeld, maar in tegenstelling tot wat meest in de media bekend is van de laboratoria pathologische-anatomie, vormen deze autopsies slechts een zeer kleine fractie van de omzet. Daarbij worden enkel medische problemen opgespoord i.v.m. de oorzaak van een overlijden, met het doel dat de aanvragende arts hieruit kan leren voor de behandeling van toekomstige patiënten met een gelijkaardige pathologie.

Gerechtelijke problemen i.v.m. ophelderen van misdaden dienen door een gerechtsdokter te worden uitgevoerd en behoren dus niet tot de activiteiten van het laboratorium pathologische-anatomie.