02 363 12 11

Cytologies

Een eerste doel van het onderzoek van celsuspensies en lichaamsvochten of “cytologies” is het bevestigen of soms mede bepalen van de juiste aard van het ziekteproces. Dit kan gebeuren via fijne naaldpunctie cytologies, een techniek die minimaal ongemak veroorzaakt en zelfs geen verdoving vergt, maar dan ook enkel het onderzoek van cellen en celgroepen toelaat.

De cytologies omvatten behalve de fijne naaldpunctiecytologie ook het onderzoek van lichaamsvochten, welke vooral worden onderzocht op de aanwezigheid van tumorcellen om het optreden of de uitgebreidheid van een tumor te bepalen.