02 363 12 11

Wat kan u als patiënt of familie zelf doen?

Als patiënt of familie kan u een belangrijke bijdrage leveren voor uw veiligheid. Een onoplettendheid of verkeerde informatie kan soms grote gevolgen hebben op het resultaat van uw behandeling of herstel. Het is goed om als patiënt of familie zelf ook alert te blijven. Hierbij enkele tips.

 1.   Geef correcte informatie over uw gezondheidstoestand door aan de zorgverstrekkers
 2.   Geef volledige en correcte medicatielijst door
 3.   Vraag uitleg , u heeft recht op volledige en correcte informatie
 4.   Help mee aan een correctie identificatie
 5.   Help mee aan een goede handhygiëne binnen het ziekenhuis
 6.   Volg de instructie van de arts en verpleegkundigen goed op
 7.   Zorg voor veilig schoeisel 
 8.   Help decubitus tegen te gaan
 9.   Help mee een thrombose te voorkomen
 10. Help mee uw pijn te voorkomen
 11. Help mee de zorg elke dag te verbeteren door uw patiëntenervaring te delen met ons


1. Geef correcte informatie over uw gezondheidstoestand door aan de zorgverstrekkers

Het is voor uw gezondheid heel erg belangrijk om correcte informatie te verstrekken aan de artsen en zorgverleners. Hou geen informatie achter die belangrijk kan zijn voor het genezingsproces, de zorgverlening of het verblijf. Meld bijvoorbeeld aan welke materialen en/of geneesmiddelen u allergisch bent, geef alle operaties die u in het verleden ondergaan hebt door, geef aan aan welke ziektes u momenteel lijdt, geef uw medicatielijst aan de zorgverstrekker.


2. Geef volledige en correcte medicatielijst door

 • Breng bij een geplande opname uw thuismedicatie en een lijstje (naam, dosis en tijdstip van inname) mee. Op die manier weten de zorgverleners welke medicatie u neemt en kunnen mogelijke (allergisch) reacties/interacties vermeden worden. U kunt hiervoor ook de medicatiezak gebruiken. Vraag er naar bij de opnamedienst.
 • Vergeet ook zeker niet te vermelden of u supplementen, vitamines of kruiden, duppels, zalven…. gebruikt. Aarzel niet uw huisarts te contacteren om u te helpen bij het opstellen van dit lijstje.
 • Geef zeker door voor welke geneesmiddelen u allergisch bent. Dit kan uw leven redden!
 • Stel vragen indien de medicatie die u in het ziekenhuis krijgt, verschilt van vorm, kleur of hoeveelheid. Toch kan de medicatie die u krijgt verschillen van naamgeving met uw thuismedicatie. Dit komt omdat de ziekenhuisapotheek van elk geneesmiddel maar 1 specialiteit heeft, het formulariumproduct.  De werking is identiek aan uw thuismedicatie.
 • Vraag informatie indien u niet weet waarvoor de toegediende medicatie dient.
 • Vraag bij ontslag steeds naar uw medicatieschema.
 • Hou geen eigen medicatie op de kamer of neem zelf geen medicatie in zonder medeweten van de zorgverleners, dit kan enkel leiden tot fouten en verwarring!  
 • Na opname en overlopen van uw thuismedicatie geeft u best uw medicatiedoosjes of- zakje mee met de verpleegkundige die dit veilig zal bewaren in de verpleegpost tot u terug naar huis gaat.


3. Vraag uitleg
, u heeft recht op volledige en correcte informatie

Bij een geplande opname zullen we u informeren over de diagnose, de behandeling of ingreep en het te verwachten genezingsproces met de meest voorkomende complicaties alsook alternatieven worden u voorgeled. Noteer uw vragen zodat u deze met de zorgverleners kunt bespreken. Indien iets niet duidelijk is, geef dit dan door aan de zorgverlener en vraag voor meer uitleg, u heeft hier recht op.

Alle informatie over uw verblijf en genezingsproces wordt vertrouwelijk behandeld.


4. Help mee aan een correctie identificatie

Voor elke zorgtoediening zal er gevraagd worden naar uw naam, voornaam en geboortedatum. Deze informatie zal gecontroleerd worden met uw identificatiebandje of ticketje  dat u bij inschrijving heeft ontvangen. Draag daarom steeds het identificatiebandje. Doe het polsbandje NIET uit voor u het ziekenhuis verlaat. Controleer zelf ook of de gegevens correct en leesbaar zijn. Indien u geen bandje gekregen heeft, u bent het bandje verloren, gegevens zijn niet correct of zijn onleesbaar, meld dit onmiddellijk aan een medewerker van de afdeling. Indien u bij inschrijving een ticket ontvangen heb, houd dit dan gedurende uw volledige bezoek aan het ziekenhuis goed bij!


5. Help mee aan een goede handhygiëne binnen het ziekenhuis

Om de verspreiding van bacteriën tegen te gaan en infecties te voorkomen, zijn propere handen belangrijk en zijn basisvereisten voor handhygiëne noodzakelijk zoals geen juwelen rond de pols en vingers, verzorgde en korte nagels zonder nagellak, geen gelnagels en korte mouwen zodat de voorarmen vrij zijn.

Iedere medewerker, patiënt of bezoeker dient hieraan bij te dragen! Ontsmet regelmatig uw handen met behulp van de beschikbare handalcohol. Was ook uw handen met water en zeep wanner ze bevuild zijn en droog ze goed af, zowel vóór en na het eten, als na elk toiletbezoek. Raak de wonden, katheters en verbanden niet aan met de handen om infectie te vermijden. Spreek gerust ook de zorgverleners aan bij het niet correct uitvoeren van de handhygiëne. Zuivere handen verkleinen immers de kans op infecties. 


6. Volg de instructie van de arts en verpleegkundigen goed op

Volg het advies van de arts en verpleegkundigen steeds goed op en neem correct uw medicatie in zoals geadviseerd, om een goed slagen van de ingreep of therapie te verzekeren.
Richtlijnen met betrekking tot bezoek: familie en naasten die ziek zijn, komen beter niet op bezoek om infecties te vermijden, zowel voor u als voor hun.


7. Zorg voor veilig schoeisel

Laat het ons weten wanneer u recent gevallen bent. Breng gesloten schoenen en pantoffels met een goede antislipzool mee, zodat u steviger in uw schoenen staat. Info hierover is verkrijgbaar bij de ergotherapeut, kinesitherapeut of verpleging van de afdeling. Zet uw bed in de laagste stand. Zorg voor een nette en droge vloer. Meld een natte vloer aan de verpleeg- of zorgkundige. Vraag een looprekje of een wandelstok wanneer u zich onzeker voelt bij het stappen. Neem voldoende tijd en vraag om hulp bij het rechtstaan. Zeker de eerste keer na een ingreep! Gebruik de alarmbel om hulp te vragen en wacht tot de verpleging bij u is om op te staan. Als de verpleging uw kamer verlaat, let er dan op dat de alarmbel steeds binnen handbereik ligt. 


8. Help decubitus tegen te gaan

Decubitus of doorligwonden zijn een letsel van de huid als gevolg van te lang in dezelfde houding te liggen of te zitten. Dit zonder te bewegen. Hierdoor wordt er een aanhoudende druk veroorzaakt, wat letsels kan geven.

Indien u niet uit bed komt, heeft u onvoldoende beweging of u bent rolstoel-/zetelgebonden, dan loopt u het risico op decubitus. U kan echter meehelpen om decubitus te voorkomen door:

 • Dagelijks uw huid te controleren/laten controleren op roodheid, denk hiervoor aan uw hielen en stuit.
 • Uw houding zoveel mogelijk aan te passen. Geef aan welke houding voor u pijnloos is, wissel regelmatig van houding.
 • Een kussen onder uw benen te vragen, zodat uw hielen de matras niet raken. Dit neem de druk op uw hielen weg.
 • Verwijder natte kleding of pamper zo spoedig mogelijk.


9. Help mee een thrombose te voorkomen
 

Na een chirurgische ingreep, bij zwangerschap, bij gipsimmobilisatie, bij kanker of bij langdurige bedlegerigheid verhoogt de kans op thrombosevorming in de grote vaten voornamelijk t.h.v. de beenvaten. Indien u tot één van deze categorieën behoort, vraag dan pro-actief aan de medewerker of u geen thromboseprofylaxie nodig hebt. Daarenboven is het aangeraden om zoveel mogelijk met de benen te bewegen of rond te stappen indien mogelijk.


10. Help mee uw pijn te voorkomen

Hevige pijn veroorzaakt een stressrespons in het lichaam met o.a. een negatieve invloed op de stolling, wondheling, comfort,… Het verhindert een vlot herstel, terugkeer naar huis en doet de kans op het ontwikkelen van chronische pijn toenemen. 

Pijn is echter van patiënt tot patiënt verschillend. In het AZ Sint Maria Halle vinden we uw  pijn een belangrijke parameter. Daarom wordt pijn hier systematisch gemeten en geregistreerd. Wanneer een zorgverstrekker uw pijnscore zou vergeten zijn, spreek deze er zelf over aan en geef zelf uw pijnscore  aan:

 • 0 betekent geen pijn
 • 1-3 betekent milde pijn
 • 4-6 betekent matige pijn
 • 7-9 betekent ernstige pijn
 • 10 betekent de ergst denkbare pijn

11. Help mee de zorg elke dag te verbeteren door uw patiëntenervaring te delen met ons

We streven binnen het AZ Sint Maria Halle naar veilige en kwaliteitsvolle zorg waarbinnen de noden van de patiënt centraal staan. Het kan echter zijn dat, ondanks de geleverde inspanningen, u niet helemaal tevreden bent over uw ziekenhuisbezoek of –verblijf.

Om hier een overzicht van te kunnen krijgen, organiseren we op regelmatige tijdstippen patiënttevredenheidsbevragingen waarin we peilen naar wat u positief vond, maar ook wat volgens u anders of beter kan. Deze bevraging gebeurt op basis van een korte enquête of het aanduiden van een smiley. Vul deze zeker in en bezorg aan een medewerker van de afdeling waar u opgenomen was of deponeer in de daarvoor bestemde brievenbussen. Zo kunnen we verder werken aan de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg.

Indien u klachten of suggesties over de geleverde zorg heeft, kunt u ook steeds contact opnemen met de ombudsdienst.

Bestanden

Datum laatste aanpassing: 11.08.2022 - Communicatiedienst i.s.m. Kwaliteitscel