02 363 12 11

Samenwerkingsverbanden met patiëntenverenigingen

De rol van patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen en lotgenotencontacten in het genezings- en verwerkingsproces valt geenszins te onderschatten. Zowel patiënten als hun naasten hebben vaak baat bij het uitwisselen van ervaringen en tips. 
Het AZ Sint-Maria heeft echter geen enkele actieve samenwerking met patiëntenverenigingen.

Voor verdere informatie verwijzen we u graag door naar:

Zelfhulp 
Via Trefpunt Zelfhulp vindt u een overzicht van de erkende zelfhulpgroepen in Vlaanderen. Je kan bij hen terecht voor ondersteuning van jouw zelfhulpgroep en informatie over zelfhulp. Daarnaast stimuleren ze onderzoek rond lotgenotencontact en werken ze samen met organisaties en overheden om zelfhulp te promoten.


Vlaams Patiënten Platform
Het Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen.