02 363 12 11

Samenwerkingsverbanden met andere gespecialiseerde centra/netwerken

Samenwerkingsovereenkomst met SEL Zorgnetwerk Zenneland

Deze inspanningsverbintenis kadert in het streven naar een lijnoverschrijdende, naadloze zorgcontinuïteit voor de patiënt via het maken van goede multidisciplinaire afspraken, een sluitende communicatie en een kwaliteitsvolle samenwerking tussen de patiënt en/of de mantelzorg, de eerstelijnsgezondheidszorg, de woonzorgcentra, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de centra voor kortverblijf en het ziekenhuis. 
De integrale samenwerkingsovereenkomst vindt u hier.

Beroertezorg

Ischemie (in de hersenen) -> UZ Brussel

Ischemie is medisch jargon voor 'onvoldoende doorbloeding'.
Ieder orgaan in het menselijk of dierlijk lichaam heeft voor zijn functioneren een zekere hoeveelheid zuurstof, energieleverende stoffen en bouwstoffen nodig, die bij bijna alle organen door het bloed worden aangevoerd. Ook moeten toxische producten kunnen worden afgevoerd. Vermindert of stopt de bloedtoevoer dan komt het orgaan in moeilijkheden na een tijdsduur die omgekeerd evenredig is met de intensiteit van het metabolisme (de stofwisseling) dat er in plaatsvindt.

Hersenbloeding (waarvoor neurochirurgie vereist is)-> Sint-Elisabeth (Europaziekenhuizen)

Een hersenbloeding ontstaat als er een bloedvat in de hersenen openbarst. In de volksmond spreekt men ook wel van een beroerte. Als dit gebeurt, wordt een deel van het hersenweefsel overspoeld met plasma-eiwitten en rode bloedcellen, wat weefselsterfte tot gevolg heeft.

Cardio 

PTCA (hartcatherisatie) -> UZ Brussel

PTCA staat voor Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek. Ook de term PCI wordt hiervoor gebruikt. Dit staat voor Percutane Coronaire Interventie. Beide namen zijn bekend onder de term dotterbehandeling van de hartvaten.

CABG -> UZ Brussel

Een overbruggingsoperatie (ook bypass- of omleidingsoperatie genoemd) is een chirurgische techniek die vernauwingen van de kransslagaders van het hart aanpakt. Dit gebeurt door het leggen van nieuwe vaatverbindingen rondom het hart, zodat de bloedvoorziening van de hartspier intact blijft. 

Radiotherapie 

-> Sint-Elisabeth (Europaziekenhuizen)

Radiotherapie bestrijdt met ioniserende straling kwaadaardige nieuwvormingen van kanker in het lichaam. 

Hemodialyse

-> Kliniek Sint-Jan

Hemodialyse is een nierfunctievervangende therapie gebaseerd op de principes van diffusie en osmose, vaak gecombineerd met ultrafiltratie. Vaak wordt voor hemodialyse de term dialyse gebruikt.