02 363 12 11

Veilige operaties

Om tijdens operaties het aantal incidenten proberen te verminderen, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie ‘Veilige heelkunde' in het leven geroepen, dit in overleg met chirurgen, anesthesisten, verpleegkundigen en experts op het vlak van patiëntveiligheid en patiënten in de hele wereld. Hierin werden tien essentiële doelstellingen bepaald voor veilig chirurgisch handelen. Deze doelstellingen werden samengevat in de checklist ‘Veilige Heelkunde', om zo de erkende goede praktijken inzake veiligheid te versterken en de communicatie en het teamwerk tussen de verschillende klinische disciplines te verbeteren.

De checklist is ontworpen als hulpmiddel voor gezondheidsmedewerkers om de veiligheid van chirurgische ingrepen te verhogen, en het aantal vermijdbare overlijdens en complicaties te doen dalen.

Ook in het Sint-Maria Ziekenhuis gebruiken we in het operatiekwartier een checklist waarbij een aantal zaken worden doorlopen vóór, tijdens en na de operatie. Dit gebeurt tussen de verpleegkundige, anesthesist en de chirurg. Onder andere volgende zaken worden besproken en gecontroleerd: "Hebben we patiënt ..... hier?"; "volgende operatie wordt uitgevoerd aan die bepaalde kant?", " is al het vereiste materiaal (bv. prothesemateriaal) aanwezig?", na de operatie worden alle verbanden - kompressen geteld, ....