02 363 12 11

Veilige medicatie

Een belangrijk onderdeel van patiëntveiligheid is medicatieveiligheid. Medicatietoediening is dan ook één van de grootste activiteiten in een ziekenhuis. Tijdens de opname van een patiënt wordt de therapie (soorten medicatie) constant aangepast door de behandelende arts.

Medicatieveiligheid omvat alle activiteiten die zijn gericht op juiste voorschrijving en aflevering en juist gebruik van geneesmiddelen. Het doel van het verbeteren van de medicatieveiligheid is het minimaliseren van geneesmiddel gerelateerde problemen, zoals verkeerde medicatie, verkeerde dosis, verkeerde toedieningsweg, verkeerd tijdstip, correcte stockering van onder andere hoogrisicomedicatie ...

Het Sint-Maria Ziekenhuis probeert continu om de kans tot incidenten te verminderen door het invoeren van ‘veilige' processen in het medicatiegebeuren.