02 363 12 11

Vallen voorkomen

Valincidenten komen frequent voor in ziekenhuizen. Tussen de 1.9% en 19.6% van de patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis maakt gedurende hun opname een val door. Een valincident kan ernstige gevolgen hebben. Daarom is het van groot belang om deze te vermijden.

Over het algemeen is het een combinatie van patiënt- en omgevingsgebonden factoren die bepaalt waarom juist deze patiënt onder deze omstandigheden een vergrote kans heeft op een valincident in het ziekenhuis.  Dit risico wensen we eerst duidelijk in te schatten en hier dan ook acties aan te verbinden.