02 363 12 11

Transmuraal

In kader van samenwerking met de 1lijn worden een aantal kwaliteitsinitiatieven opgesteld o.a. een transmuraal* zorgtraject voor kwetsbare ouderen. 

*Transmurale zorg = Zorg die verleend wordt door meer dan één instelling; de verschillende instellingen werken hierbij samen.