02 363 12 11

Effectieve communicatie

Communiceren is heel belangrijk om informatie uit te wisselen. In een ziekenhuis wordt vaak gecommuniceerd om acties en orders door te geven. Daarbij is het belangrijk om de boodschap duidelijk en verstaanbaar over te brengen. Daarnaast moet ook nagegaan worden of de ontvanger deze boodschap duidelijk begrepen heeft.

Effectief communiceren in een ziekenhuis bestaat uit het duidelijk brengen van de boodschap, deze te noteren en mondeling te herhalen om geen missers in het communicatieproces toe te laten.Via het project Productive Ward worden de zorgverstrekkers getraind in het effectief communiceren.