02 363 12 11

Correcte patiëntidentificatie

Het identificatie-bandje is de basis om vergissingen te vermijden. Iedere patiënt (volwassen – kinderen –pasgeborenen) die opgenomen wordt in het ziekenhuis krijgt een identificatiebandje, opdat hij/zij ten allen tijde zou kunnen geïdentificeerd worden.

De identificatie van de patiënt is cruciaal voor bv. het toedienen van medicatie of bloedproducten, het prikken van bloed of het uitvoeren van een onderzoek.

Daarbij willen we, in het Sint-Maria Ziekenhuis, de patiënten en hun familie sensibiliseren om de gezondheidszorgverstrekker (verpleegkundige, arts, ..) er op attent te maken wanneer hij/zij geen bandje (meer) aan heeft.